Artykuły|Porady|Analizy

 • 2017-04-04

  Prace w pasiece w kwietniu

  W kwietniu pszczoły zazwyczaj rozpoczynają regularne loty w pole.

 • 2017-04-03

  Prace polowe w kwietniu

  Kwiecień jest miesiącem budzącej się do życia przyrody, pojawiania się pierwszych kwiatów na drzewach i łąkach. W tym czasie w polu dokonuje się wysiewu zbóż jarych, których optymalne terminy siewy przypadają właśnie na ten miesiąc. Jednakże należy zachować pewną prawidłowość. Otóż w pierwszej kolejności wysiewany jest owies, potem pszenica jara, jęczmień oraz...

 • 2017-04-03

  Gospodarz w polu. Walka z miotłą zbożową

  Ten odcinek Gospodarz w polu został w dużej mierze poświęcony walce z miotłą zbożową. Zobacz jak bardzo istotny stanowi to problem.

 • 2017-04-02

  Kalendarium prac ogrodniczych w kwietniu

  Kwiecień to miesiąc, którzy wszyscy miłośnicy ogrodów witają z radością. Mamy wiosnę i coraz wyraźniej widać jak budzi się przyroda. Jak sama nazwa miesiąca wskazuje, jest to miesiąc, w którym zazwyczaj rozpoczyna się okres kwitnienia wielu roślin.

 • 2017-03-31

  Potrzeby pokarmowe roślin. Zobacz ile makro i mikroelementów pobierają zboża, rzepak, ziemniaki i buraki

  Aby wydać właściwy plon, rośliny potrzebują odpowiednich składników pokarmowych, na które składa się 17 pierwiastków, makro i mikroelementów. Jak wskazuje Instyt Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w przypadku braku niezbędnego składnika czy jego niewystarczającej ilości powstają zakłócenia w metabolizmie rośliny, co prowadzi do ograniczenia plonu niedoborem...

 • 2017-03-31

  Wiosenne nawożenie rzepaku ozimego

  Zdecydowana większość plantacji rzepaku ozimego w Polsce przezimowała w dobrym stanie. Sprzyjały temu przede wszystkim wykształcenie odpowiedniej biomasy roślin na jesieni (stymulowanej obfitymi opadami deszczu), czyli 8-12 w pełni rozwiniętych liści oraz grubej szyjki korzeniowej, przyczyniającej się do właściwego przezimowania oraz mniejsza lub większa okrywa śnieżna, która...

 • 2017-03-30

  Tereny OSN a przechowywanie obornika

  Ustanowienie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia spowodowane przez azotany pochodzenia rolniczego (OSN) oraz ustanowienie dla tych obszarów programów działań wynika z realizacji zobowiązań zawartych w Dyrektywie Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego...

 • 2017-03-29

  Jak właściwie magazynować paliwa?

  Magazynowanie paliwa w gospodarstwie rolnym jest dla ich właścicieli wygodnym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić czas i pieniądze, jednakże pamiętać należy że przy ich składowaniu obowiązują szczegółowe zasady postępowania.

 • 2017-03-29

  Rośnie popularność roślin strączkowych. Dopłaty, odmiany, uprawa roślin strączkowych

  Uprawa roślin strączkowych była dotychczas stosunkowo mało popularna. W ciągu ostatnich 25 lat nastąpiły jednak pozytywne zmiany i sukcesywny wzrost ich uprawy.

 • 2017-03-28

  Zwalczanie chwastów w kukurydzy

  W ostatnich dziesięcioleciach znaczenie kukurydzy znacznie wzrosło. Oprócz tradycyjnego wykorzystania ziarna w cieplejszym klimacie krajów południowych Europy, na północy kontynentu głównym czynnikiem zwiększającym powierzchnię upraw było wykorzystanie kiszonki. W ciągu ostatnich dziesięciu lat powierzchnia areału kukurydzy wzrosła w Niemczech do 2,5 miliona hektarów, a w...

 • 2017-03-28

  Prawidłowe żywienie roślin wiosną [video]

  Najważniejszym paliwem dla roślin są nawozy mineralne dostarczane przedsiewnie lub pogłównie. Jednak nie należy zapominać, że tym sposobem dostarcza się roślinom przede wszystkim azot, fosfor, potas, czasami magnez siarkę czy wapń. To nie wystarczy jeżeli głównym celem jest osiąganie wysokich plonów.

 • 2017-03-28

  Ptasia grypa. Najczęstszą przyczyną zakażeń drobiu jest skażona słoma

  W Polsce wystąpiło prawie 70 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8. Po każdym wykryciu tego wirusa Powiatowi Lekarze Weterynarii badali prawdopodobne źródło zakażenia stada zwierząt, z których wynika, że najczęstszą przyczyną wniknięcia drobnoustroju była skażona słoma.