Biznes

 • 2017-07-13

  E-papierosy dadzą budżetowi 100 mln zł

  Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wprowadzeniu akcyzy na płyny do e-papierosów. Według planów resortu ma ona zostać wprowadzona od 1 stycznia 2018 r. Budżet może zyskać nawet 100 mln zł.

 • 2017-07-10

  Wartość polskiego eksportu może w tym roku wzrosnąć do 197 mld euro

  197 mld euro – do takiego poziomu może wzrosnąć w tym roku polski eksport. Ekspansja zagraniczna to już domena nie tylko dużych firm, lecz także małych i średnich przedsiębiorstw. W tym przypadku jednak ryzyko związane z ekspansją jest dla nich znacznie większe niż dla dużych przedsiębiorstw. Nieznajomość kontrahentów, bariery kulturowe i prawne, a przede wszystkim...

 • 2017-07-04

  Nowe zasady segregacji odpadów mają poprawić działanie systemu

  1 lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów. Mieszkańcy stopniowo będą musieli zacząć segregować śmieci na cztery frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne z metalami oraz bioodpady i odpady zmieszane. Gminy mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do czerwca 2022 roku, ale do końca tego roku powinny odpowiednio oznakować pojemniki. Zmiany mają...

 • 2017-06-30

  Handel detaliczny w Europie: rośnie siła rynków środkowej i wschodniej Europy

  Instytut GfK opublikował kompleksową analizę branży handlu detalicznego w 32 krajach europejskich. Opracowanie zawiera analizy siły nabywczej, efektywności powierzchni sprzedażowej, prognoz obrotów na 2017, wskaźników makroekonomicznych, w tym szacunki wzrostu sprzedaży.

 • 2017-06-29

  Bezrobocie będzie dalej spadać

  Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny, maj był kolejnym miesiącem spadków bezrobocia. Osiągnięty poziom 7,4% jest najniższy od ćwierćwiecza. Według prognoz, w wakacje bezrobocie może spaść nawet do 7%, co będzie efektem zwiększonego zapotrzebowania na pracowników sezonowych w takich sektorach (rolnictwo czy budownictwo).

 • 2017-06-28

  NIK o realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa

  Pierwszy etap budowy mostu energetycznego Polska-Litwa zakończył się w przewidzianym terminie i w ramach zakładanych kosztów. Osiągnięto zaplanowane cele: możliwość przesyłu energii elektrycznej o mocy 500 MW i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Także wybór wykonawców i dostawców oraz nadzór nad inwestycją były prowadzone prawidłowo.

 • 2017-06-27

  Polskie firmy będą mogły bezpieczniej eksportować towary

  W pierwszych czterech miesiącach br., polski eksport osiągnął wartość przekraczającą 64 mld euro. Największy udział w eksporcie mają duże koncerny, natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa nadal borykają się z pewnymi problemami.

 • 2017-06-27

  Nowe regulacje dotyczące wysyłki towarów do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

  Wprowadzane od 1 lipca br. przez państwa zrzeszone w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) - Federacje Rosyjską, Białoruś, Kazachstan, Armenie, Kirgistan, nowe wymagania fitosanitarne w przypadku niektórych roślin odnoszą się do miejsca lub pola ich uprawy.

 • 2017-06-27

  GUS: Bezrobocie w Polsce w I kwartale 2017 r.

  Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu marca 2017 r. wyniosła 1324,2 tys. osób (w tym 698,1 tys. kobiet) i była niższa od odnotowanej w końcu IV kwartału 2016 r. o 11,0 tys. osób (tj. o 0,8%) oraz niższa o 276,2 tys. osób (tj. o 17,3%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

 • 2017-06-23

  Rynek elektrycznych pojazdów w Polsce nabiera rozpędu

  W resortach energii i rozwoju trwają wspólne prace nad ustawą o elektromobilności, która ma uregulować cały rynek. Samorządy w całej Polsce już prowadzą pilotażowe projekty rozwijające elektromobilność.

 • 2017-06-20

  Na to, co kupujemy duży wpływ mają znajomi i blogerzy

  Z przeprowadzonych badan dotyczących komunikacji sprzedażowej wynika, że ważniejsza od reklam staje się komunikacja bezpośrednia i opinia najbliższych. Bardziej świadomie do zakupów podchodzą przede wszystkim osoby młode. Ufamy przede wszystkim rodzinie i znajomym, blogerom i vlogerom. Reklamy telewizyjne, internetowe i outdoorowe uznajemy za niewiarygodne i mało rzetelne.

 • 2017-06-19

  Szansa na poprawę jakości środowiska – czyste technologie węglowe

  Czyste technologie węglowe mogą być szansą dla polskiego węgla oraz przyczynić się do restrukturyzacji górnictwa. Technologia zgazowania węgla, do tej pory biznesowo całkowicie nieopłacalna, może teraz zostać udoskonalona. Z drugiej jednak strony, duża część ekspertów ocenia, że dla polskiego węgla nie ma jednak przyszłości, a czyste technologie węglowe są zbyt kosztowne...