Ceny rolnicze

 • 2019-04-18

  Handel rybami i ich produktami

  W styczniu 2019 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, spośród podstawowych grup produktów, wyraźnie zwiększono wywóz ryb wędzonych o 13,6% do 4,85 tys. t.

 • 2019-04-18

  Handel polską baraniną

  W 2018 r. polski wywóz żywca i mięsa baraniego wyniósł 882 tony, a przywóz 1,031 tys. ton.

 • 2019-04-17

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (7.04.2019)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 1 do 7 kwietnia 2019 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia zmalała. Jedynie cena żyta konsumpcyjnego wzrosła.

 • 2019-04-16

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (07.04.2019)

  W dniach od 1 do 7 kwietnia 2019 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen indyków patroszonych, tuszek kurcząt patroszonych i półtuszy wieprzowych, a także spadek cen zbytu ćwierćtuszy wołowych.

 • 2019-04-16

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (7.04.2019)

  W dniach od 1 do 7 kwietnia 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego, indyczego i wołowego, a także spadek cen kurcząt brojlerów.

 • 2019-04-16

  Większość unijnych kontraktów na zboża i rzepak straciło na wartości

  Dla pszenicy ze starych i nowych zbiorów oznacza to kontynuację bardzo wąskiego trendu bocznego, przy zachowaniu niższej o kilkanaście euro wyceny terminu wrześniowego. Większa zmienność występuje w notowaniach unijnej kukurydzy. Ubiegłoroczna kukurydza (seria na maj) wyceniana jest o kilka (4) euro/t niżej od serii listopadowej.

 • 2019-04-15

  Produkcja drobiu w Polsce

  Zgodnie z przewidywaniami IERiGŻ-PIB w 2018 r. tempo zwyżki produkcji drobiarskiej w Polsce było wolniejsze niż w roku 2017 i wyniosło 1,5%.

 • 2019-04-13

  Spadek cen jaj

  W 2018 r. miesięczna cena sprzedaży jaj wszystkich klas wagowych przez zakłady pakujące wyniosła 35,32 zł/100 szt. i była o 6,1% mniejsza niż w 2017 r. W styczniu 2019 r. zmalała o 0,9% w skali miesiąca i była już o 23,8% niższa niż przed rokiem.

 • 2019-04-12

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (31.03.2019)

  W dniach od 25 do 31 marca 2019 roku spadła cena odtłuszczonego mleka w proszku i masła w blokach, a wzrosła cena masła konfekcjonowanego i pełnego mleka w proszku.

 • 2019-04-12

  Dobra passa na rynku mleka

  Ostatnia sesja Global Dairy Trade z dnia 2 kwietnia bieżącego roku po raz kolejny zakończyła się wzrostem notowań.

 • 2019-04-12

  Rynek zbóż w kraju (31.03.2019)

  W ostatnim tygodniu marca 2019 r. spadkowi uległy ceny zakupu zbóż konsumpcyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-04-12

  Pogłowie trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny w Polsce

  W Polsce w grudniu 2018 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 11 028 tys. sztuk, a więc to o 7,4% mniej niż przed rokiem.