Ceny produktów zwierzęcych

 • 2019-06-07

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (26.05.2019)

  W dniach od 20 do 26 maja 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen ćwierćtuszy wołowych, indyków patroszonych i półtuszy wieprzowych, a także stabilizację cen tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2019-06-07

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (26.05.2019)

  W dniach od 20 do 26 maja 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano stabilizację cen kurcząt brojlerów, wzrost cen żywca indyczego i wieprzowego, a także spadek cen żywca wołowego.

 • 2019-06-06

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (26.05.2019)

  W dniach od 20 do 26 maja 2019 roku wzrosła cena odtłuszczonego mleka w proszku i spadła masła oraz pełnego mleka w proszku.

 • 2019-06-03

  Pierwszy spadek na GDT

  Ostatnia aukcja GDT zakończyła się na minusie. Była to pierwsza sesja od początku roku, na której indeks giełdowy spadł o 1,2%.

 • 2019-05-31

  Wzrost dostaw mleka do skupu

  Na rynku krajowym w marcu, jak zwykle o tej porze roku, rozpoczyna się sezonowa zwyżka dostaw mleka do przemysłu mleczarskiego, co skutkuje obniżką cen.

 • 2019-05-31

  Niskie ceny masła

  Na zachodnioeuropejskich giełdach towarowych utrzymują się relatywnie niskie ceny masła, przy wysokich cenach odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), w wyniku znacznego obniżenia zapasów tego półproduktu w krajach UE ze 175,4 tys. t w końcu grudnia 2018 r. do 2,7 tys. t w końcu marca br.

 • 2019-05-31

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (19.05.2019)

  W trzecim tygodniu maja 2019 r. odnotowano wzrost cen wszystkich monitorowanych produktów mlecznych. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2019-05-30

  Rynek mięsa w Polsce (19.05.2019)

  Na rynku krajowym w trzecim tygodniu maja br. zwiększyły się ceny skupu żywca wieprzowego, a ceny skupu bydła i drobiu pozostały niezmienne. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-05-30

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (19.05.2019)

  W dniach od 13 do 19 maja 2019 roku wzrosła cena mleka w proszku i masła.

 • 2019-05-29

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (19.05.2019)

  W dniach od 13 do 19 maja 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano stabilizację cen żywca indyczego, wołowego i kurcząt brojlerów, a także wzrost cen żywca wieprzowego.

 • 2019-05-29

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (19.05.2019)

  W dniach od 13 do 19 maja 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen ćwierćtuszy wołowych i tuszek kurcząt patroszonych, a także wzrost cen indyków patroszonych i półtuszy wieprzowych.

 • 2019-05-28

  Kolejny spadek ceny mleka

  Według danych GUS opublikowanych w dniu 22 maja 2019 r. średnia cena skupu mleka w kwietniu bieżącego roku ukształtowała się na poziomie 135,85 PLN/hl i była o 1,4% niższa od ceny w marcu, ale o 2,8% wyższa od ceny w kwietniu 2018 roku.