Monitor fraz

Zapamiętaj mnie    Przypomnij hasło

Partner portalu
15 000 euro nowym limitem pomocy de minimis w rolnictwie

Dodano:

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


W połowie grudnia 2013 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie mające na celu...

W połowie grudnia 2013 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie mające na celu podniesienie pułapu pomocy o małej wartości (pomocy de minimis), którą można uznać za niestanowiącą pomocy państwa, oraz dokładniejsze zdefiniowanie takiej pomocy.


Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości raz w tygodniu na e-mail!

Akceptuję regulamin portalu


Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloş, powiedział - To nowe rozporządzenie da państwom członkowskim większą swobodę w przyznawaniu pomocy bez zakłócania konkurencji, w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych. Komisji pozwoli zaś na uproszczenie zasad pomocy krajowej w sektorze rolnictwa.

Do tej pory, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1535/2007, pomoc nieprzekraczającą 7.500 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych, ani nieprzekraczającą pułapu 0,75 proc. wartości produkcji rolnej ustalonego dla każdego państwa członkowskiego, uznawano za pomoc, która nie zakłóca konkurencji i nie zagraża jej zakłóceniem.

W nowym rozporządzeniu, które obowiązuje od 1 stycznia 2014 r., podniesiono wysokość pomocy do 15.000 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych, a pułap krajowy dla każdego państwa członkowskiego - do 1 proc. wartości produkcji rolnej. Rozporządzenie to określa ponadto w sposób bardziej wyczerpujący, jakie rodzaje pomocy mogą wejść w zakres jego stosowania.

Kontekst

Konkurencja jest jednym z głównym motorów wzrostu, a utrzymanie systemu wolnej, niezakłóconej konkurencji stanowi jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej. Unijna polityka w zakresie pomocy państwa ma na celu zagwarantowanie wolnej konkurencji, efektywny podział środków oraz jednolitość rynku europejskiego przy jednoczesnym poszanowaniu zobowiązań międzynarodowych. Pomoc państwa w sektorze rolnictwa opiera się na trzech zasadach:

  • jest zgodna z ogólnymi zasadami polityki konkurencji;
  • jest spójna ze wspólną polityką Unii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich;
  • jest zgodna ze zobowiązaniami międzynarodowymi Unii, w szczególności z Porozumieniem WTO w sprawie rolnictwa.

Zasady te znajdują swoje odzwierciedlenie w instrumentach prawnych, które mają zastosowanie tylko do sektora rolnictwa; są to:

  • wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013;
  • rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnictwa;
  • szczególne zasady pomocy państwa w sektorze rolnictwa przewidziane w rozporządzeniu dotyczącym formularzy zgłoszeniowych [część III.12 lit. A-T załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004];
  • rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w sektorze rolnictwa.

Te instrumenty prawne przestają obowiązywać z dniem 31 grudnia 2013 r. i są obecnie przedmiotem przeglądu w ramach inicjatywy Komisji mającej na celu modernizację pomocy państwa w świetle nowych przepisów, które będą obowiązywać w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020.

W 2013 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne na temat zmiany przepisów dotyczących pomocy państwa, dzięki którym wszystkie zainteresowane strony mogły przedstawić swoje stanowisko w sprawie niezbędnych zmian oraz uwagi dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnictwa.

Nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnictwa oraz nowe wytyczne nie będą jednak obowiązywać od początku roku 2014. W listopadzie 2013 r. Komisja, w swoim komunikacie, przedłużyła do dnia 30 czerwca 2014 r. stosowanie obowiązującego obecnie rozporządzenia o wyłączeniach rolnych oraz wytycznych.

Google+


źródło:

Nie ma żadnych komentarzy! Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość.
Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się i bierz aktywny udział w życiu serwisu.
Skomentuj

Czy artykuł był pomocny? +0 pkt. razem głosów: 0

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Gospodarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodając komentarz akceptujesz regulamin serwisu.


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2014r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl