Finanse i prawo

 • 2019-02-05

  Przedłużony termin składania wniosków o dopłaty tylko w sytuacjach wyjątkowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 państwa członkowskie określają ostateczne terminy, w których pojedynczy wniosek, wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność mogą być składane. Ostateczne terminy przypadają nie później niż dnia 15 maja każdego roku.

 • 2019-02-04

  Mięso jest bezpieczne

  Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas poinformowali dziś, że mięso z nielegalnego uboju, pochodzące z rzeźni w Ostrowi Mazowieckiej, jest bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

 • 2019-02-04

  MF zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT

  Od 2019 roku podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-37 i PIT-38 nie muszą martwić się o rozliczenia z urzędem skarbowym. Ich roczne zeznania podatkowe PIT zostały automatycznie i bezpłatnie przygotowane na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową. Podatnicy mogą je sprawdzić na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl) logując się do...

 • 2019-02-01

  Obawy pojawienia się możliwej luki prawnej w obszarze biopaliw o niskim ryzyku ILUC

  W liście przesłanym do Komisji Europejskiej 29 stycznia, Copa i Cogeca wyraziły troskę dotyczącą procesu wdrażania dyrektywy RED II, szczególnie zaniepokoiły nas kryteria pozwalające na certyfikowanie biopaliw o niskim ryzyku ILUC. Polityczne porozumienie RED II, w którym ustalono wysokie ryzyko ILUC biopaliw na poziomie konsumpcji w 2019 r., mogłoby zostać ominięte za pomocą...

 • 2019-01-31

  Nielegalna fabryka papierosów mogła narazić Skarb Państwa na milionowe straty

  Zlikwidowana fabryka nielegalnych papierosów, to wynik współpracy policjantów CBŚP, Prokuratury Krajowej i KAS. W trakcie działań zabezpieczono ponad 3 miliony sztuk papierosów, 14 ton krajanki oraz maszyny do produkcji i pakowania papierosów. 8 osób zostało zatrzymanych.

 • 2019-01-31

  Przestępcy będą eliminowani z rynku

  – Nie będzie pobłażania dla przestępców, którzy niszczą wizerunek polskiej żywności i podważają zaufanie do polskich producentów – zapowiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski.

 • 2019-01-31

  Resort rolnictwa na temat płatności do loch

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, płatności bezpośrednie są przyznawane w ramach...

 • 2019-01-30

  Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór wniosków

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 28 lutego do 29 marca 2019 r.

 • 2019-01-30

  Rada Ministrów za ułatwieniem nawozowego zagospodarowania produktów pofermentacyjnych

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2019-01-29

  Niższe dopłaty w 2020 roku?

  Jeśli do końca 2019 roku państwa członkowskie nie podejmą decyzji to rok 2020 może być ciężkim okresem dla polskich rolników, z powodu zmniejszenia płatności bezpośrednich.

 • 2019-01-29

  Ministerstwo Finansów w sprawie okresowego ubezpieczenia OC na ciągniki i przyczepy rolnicze

  Normy systemowe dotyczące tego ubezpieczenia zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473).

 • 2019-01-28

  Jaka płatność związana z produkcją po 2020 roku?

  Wsparcie do produkcji zwierzęcej ramach systemu płatności bezpośrednich realizowane jest w formie płatności związanej z produkcją.