Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2017-09-08

  Aktualne informacje na temat przeglądu rozporządzania w sprawie nawozów

  W Radzie Europejskiej kwestia kadmu nie została omówiona przez grupę roboczą Rady w dniach 19-20 lipca. W dniu 5 lipca podczas Komitetu Stałych Przedstawicieli (Coreper) dyskutowano o tym, że Francja nie zaakceptowała poziomu poniżej 60 mg/kg P2O5. Poziom 20 mg/kg P2O5 wydaje się być poza zakresem debaty Rady. Jeszcze nie wiadomo, jak i kiedy poziom 60 mg zostanie zmniejszony do 40...

 • 2017-09-01

  Co dalej z glifosatem?

  Francja prawdopodobnie zagłosuje przeciw propozycjom Komisji Europejskiej dotyczącym ponownej autoryzacji szeroko stosowanego glifosatu na kolejne dziesięć lat

 • 2017-08-31

  Kompost- sporządzanie, stosowanie

  Kompostowanie to bardzo dobra forma uzyskiwania z odpadów roślinnych materii organicznej wykorzystywanej do nawożenia w ogrodach. Jest to najtańsze źródło pozyskiwania nawozu organicznego, który nie spowoduje przenawożenia oraz nie zatruje środowiska.

 • 2017-07-28

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2017r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2017 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w czerwcu 2017 r.

 • 2017-07-19

  Resort rolnictwa na temat importu zbóż z Ukrainy

  W odpowiedzi na stanowisko Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie importu zbóż z Ukrainy z dnia 10 kwietnia 2017 r., przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Zarząd KRIR, resort rolnictwa poinformował, że preferencje taryfowe dla Ukrainy, wynikające z Umowy o Pogłębionej i Kompleksowej Strefie Wolnego Handlu UE-Ukraina (DCFTA), w tym również bezcłowe kontyngenty...

 • 2017-07-19

  Międzyplony. Nie tylko w uprawie warzyw

  Priorytetem produkcji zarówno rolniczej, jak i ogrodniczej jest osiąganie jak najwyższych plonów o odpowiedniej jakości konsumpcyjnej, przetwórczej i przechowalniczej. Bardzo wiele czynników decyduje o powodzeniu uprawy, a jednym z ważniejszych jest gleba. Jej przydatność określana jest wieloma parametrami, które wpływają na żyzność, czyli naturalną zdolność do zaspokajania...

 • 2017-07-10

  Przechwycono 122 ton nielegalnych środków ochrony roślin

  Zatrzymanie 122-óch ton nielegalnych środków ochrony roślin to wynik niespełna 2-tygogodniowej międzynarodowej operacji pod kryptonimem Silver Axe II. W akcji kierowanej przez EUROPOL z udziałem 16 państw członkowskich Unii Europejskiej, uczestniczyła również Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 • 2017-07-07

  Opinia KRIR w sprawie zmiany przepisów o nawozach fosforowych

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformował, że jest przeciwny zmianie przepisów dotyczących obniżenia zawartości kadmu w nawozach fosforowych.

 • 2017-06-27

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2017r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2017 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w maju 2017 r.

 • 2017-06-22

  Polscy rolnicy świadomi zasad odpowiedzialnego postępowania z odpadami

  Rośnie świadomość polskich rolników względem do zasad odpowiedzialnego postępowania z odpadami. Już prawie 80 proc. prawidłowo postępuje z opakowaniami po środkach ochrony roślin. Na zwiększające się zaangażowanie rolników ogromny wpływ mają sołtysi, którzy edukują i mobilizują lokalne społeczności. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wyróżniło dwoje sołtysów...

 • 2017-06-16

  Przedżniwne zastosowanie glifosatu w zbożach

  Plantatorzy zbóż tradycyjnie wykonują oprysk przedżniwny na plantacjach. Zalety wykorzystania do tego zabiegu glifosatu są ogólnie znane. Gwarantuje doskonałą kontrolę jednorocznych i wieloletnich chwastów, nawet tych najbardziej uciążliwych jak perz, ostrożeń czy powój. Umożliwia zbiór nierówno dojrzewającej plantacji, a co się z tym wiąże krótsze żniwa bez przestojów...