Ogrodnictwo

 • 2019-01-24

  Wzrost cen ziemniaków

  Ceny ziemniaków na polskim rynku są coraz większe, a ich poziom w dużym hurcie, w zależności od lokalizacji, jakości bulw i odmiany wahał się na przełomie roku w przedziale od 70 zł/dt do ponad 90 zł/dt.

 • 2019-01-22

  Ceny cebuli w Polsce (13.01.2019)

  W okresie od 7 do 13 stycznia 2019 roku ceny cebuli białej w odniesieniu do poprzedniego tygodnia wzrosły.

 • 2019-01-21

  Styczniowe tulipany

  Tulipan to jedna z najpopularniejszych roślin uprawianych zarówno w gruncie jak i pod osłonami. Doskonale nadaje się na jednobarwne jak i wielobarwne rabaty, grządki, jak i na kwiat cięty.

 • 2019-01-20

  Handel polskimi ziemniakami

  Wywóz ziemniaków w czasie dziesięciu miesięcy 2018 r. wyniósł 26,9 tys. t i był o 9% niższy w porównaniu za tym samym okresem poprzedniego roku.

 • 2019-01-09

  Ceny cebuli w Polsce (30.12.2018)

  W okresie od 17 do 30 grudnia 2018 roku ceny cebuli białej w odniesieniu do poprzedniego tygodnia wzrosły.

 • 2019-01-04

  Sprzyjające warunki wegetacji drzew owocowych

  Ostatni sezon wegetacji drzew owocowych odznaczał się na ogół sprzyjającymi warunkami, tj. brak strat zimowych, obfite kwitnienie, dobre zawiązywanie owoców, niewystąpienie wiosennych przymrozków.

 • 2019-01-03

  Zbiory ziemniaków w 2018 roku

  Wysokie temperatury powietrza z bardzo dużym deficytem opadów, a także nierównomiernym ich rozkładem w minionym roku, spowodowały ograniczenie możliwości plonotwórczych ziemniaków.

 • 2019-01-02

  Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

  Produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oszacowana została na poziomie minimalnie mniejszym od przewidywanego w poprzednim szacunku.

 • 2018-12-17

  Zbiory i ceny polskich ziemniaków

  Zbiory ziemniaków w Polsce, według szacunków IERiGŻ-PIB i IHAR-PIB, wyniosły ok. 7,65 mln t i były o 1,5 mln t niższe niż przed rokiem.

 • 2018-12-15

  Na unijnym rynku drożeją ziemniaki

  Ceny ziemniaków jadalnych na rynku niemieckim na przełomie listopada i grudnia 2018 r. zwiększyły się do 270 EUR/t względem 110 EUR/t w roku poprzednim i 175-185 EUR/t w tym samym okresie w latach 2015-2016.

 • 2018-12-14

  Niższe zbiory ziemniaków

  Zbiory ziemniaków jadalnych, ale bez sadzeniaków i skrobiowych w krajach Europy Zachodniej, mających główny wpływ na europejski rynek ziemniaków, tj. Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania są szacowane na jedynie 23,5-24 mln t, czyli o 18-20% mniej niż w roku poprzednim.

 • 2018-12-07

  Produkcja jabłek w UE w 2018 r.

  Na posiedzeniu grupy ekspertów ds. rynku jabłek i gruszek w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej poinformowano, że w Unii Europejskiej w 2018 r w sumie wyprodukowano 13,11 mln jabłek, co oznacza 41,7% zwyżki produkcji w skali roku oraz 15,2% w odniesieniu do średniej 5-letniej.