| Autor: redakcja1

Co warto wiedzieć o zakupie paliw niewiadomego pochodzenia

Coraz częstszym zjawiskiem obserwowanym w naszym kraju są oszustwa w obrocie paliwami. Niepokój wzbudza jednak fakt, iż do odpowiedzialności pociągani są rolnicy znajdujący się w ostatnim ogniwie całego łańcucha. Ostatnio rozmawiałem o tym problemie z kilkoma rolnikami i chcę przedstawić spostrzeżenia i ewentualne konsekwencje takiego procederu.

Co warto wiedzieć o zakupie paliw niewiadomego pochodzenia
Na czym polega nadużycie w obrocie paliwem?
 
Nadużycie polega na tworzeniu sieci składającej się z kilku podmiotów, których celem jest wyłudzenie podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Podmioty te to tzw. słupy nieposiadające majątku i nierozliczające podatku. W związku z tym mogą oferować paliwo w niższej cenie w porównaniu do konkurencji. A co rolnik ma wspólnego z całym procederem? Otóż, jeżeli nabędzie paliwo z takiego źródła jest wówczas osobą, która zapłaci podatek w cenie paliwa, jako konsument, ale kwota podatku nie będzie odprowadzana do budżetu państwa, bo trafi do nieuczciwego sprzedawcy.
 
Jakie konsekwencje grożą rolnikowi kupującemu paliwo po niższej cenie?
 1. Urząd Skarbowy może odmówić mu odliczenia podatku naliczonego za paliwo, gdyż na rolniku ciąży obowiązek zdobycia informacji na temat podmiotu, od którego zamierza nabyć paliwo.
 2. Obarczenie obowiązkiem zapłaty podatku VAT od zakupionego paliwa w sytuacji, gdy nie zostanie on rozliczony przez sprzedawcę. Zobowiązanie to odnosi się również do rolnika ryczałtowego.
 3. W przypadku, kiedy niemożliwe jest ustalenie podmiotu sprzedającego paliwo, to wtedy na rolnika może zostać nałożony obowiązek zapłacenia akcyzy. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy rolnik nie ujawni sprzedawcy lub podmiot, który wskaże nie istnieje. Obecnie stawki akcyzy wynoszą: 1171zł/1000l w przypadku olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami i spełniających wymagania jakościowe oraz 1797zł/1000l dla olejów napędowych niespełniających norm jakościowych.
 4. Kolejny obowiązek to zapłata opłaty paliwowej przez rolnika, która w tym roku wynosi 288,05zł/1000l.
 5. Możliwość wydania odmownej decyzji w przypadku złożenia przez rolnika wniosku o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, która w br wynosi 86 zł za każdy hektar użytków rolnych.
 6. Odpowiedzialność karno-skarbowa. Zakup paliwa na podstawie faktur, które nie mają pokrycia w rzeczywistości oraz posługiwanie się nimi przy rozliczaniu podatku może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Za tego rodzaju wykroczenie grozi pozbawienie wolności do lat 5 oraz kara grzywny ( w zależności od przewinienia od 175 zł do 16,8 mln zł).
Jak zatem ustrzec się przed konsekwencjami?
 
Najlepiej poprzez:
 1. Uważne dobieranie kontrahentów.
 2. Dokonywanie zakupu paliwa w godzinach pracy biura.
 3. Transakcje bezgotówkowe, a w momencie dokonywania płatności gotówką warto upewnić się czy osoba pobierająca pieniądze jest upoważniona do ich odbioru. Przy każdej dostawie upominać się o świadectwo jakości paliwa.
 4. Sprawdzenie czy dostawca paliwa jest zarejestrowany, jako czynny podatnik VAT.
 5. Pobieranie próbek paliwa, za pomocą których możemy ocenić jakość otrzymanego paliwa.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!