Produkcja roślinna

 • 2019-08-28

  Produkcja cukru w Polsce

  W sezonie 2018/2019 produkcja cukru w Polsce kształtuje się na poziomie sporo mniejszym niż w tym samym okresie rok wcześniej. Zgodnie z danymi GUS w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. w kraju wyprodukowano w sumie 2,1 mln ton cukru, a więc o 8% mniej.

 • 2019-08-27

  Tydzień zaczął się od niewielkich zmian na giełdowym rynku zbóż

  Poniedziałkowa sesja w Chicago zamknęła się lekką przeceną kukurydzy i pszenicy (dotyczy najbliższych serii). Presja spadkowa wynika z dobrych warunków upraw i silnego dolara, który zmniejsza konkurencyjność amerykańskiego eksportu. Soja i cały kompleks sojowy zyskały wczoraj na wartości po tym jak główny negocjator ze strony Chin zadeklarował chęć przystąpienia do...

 • 2019-08-27

  Susza rolnicza zagraża 11 województwom

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2019-08-27

  Czy w Polsce możemy uprawiać soję?

  W Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie koło Nakła nad Notecią zorganizowany został Krajowy Dzień Soi. Uczestniczył w nim minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 • 2019-08-26

  Olej rzepakowy jest strategicznym surowcem dla rodzimej produkcji biopaliw

  Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w I półroczu 2019 roku łącznie 1,366 mln ton rzepaku, z których wyprodukowano 579 tys. ton oleju surowego oraz 745 tys. ton śruty rzepakowej.

 • 2019-08-13

  Dobry stan trwałych użytków zielonych po zimie

  Wiosenna wegetacja roślin warunkowana czynnikami meteorologicznymi przebiegała bez specjalnych zakłóceń, ale nie dynamicznie.

 • 2019-08-12

  Rynek zbóż w kraju (28.07.2019)

  Dostawy zbóż do skupu z nowych zbiorów przyczyniły się do obniżki cen ziarna. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-08-09

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (28.07.2019)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 22 do 28 lipca 2019 roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia zmalały. Jedynie cena jęczmienia paszowego i kukurydzy wzrosła.

 • 2019-08-07

  Niezmienna powierzchnia upraw buraków cukrowych

  Wstępnie ocenia się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniesie 0,2 mln ha i będzie zbliżona do zeszłorocznej.

 • 2019-08-06

  Produkcja zbożowa w Polsce

  Wstępnie przewiduje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 34,4 dt/ha, a więc to o 7% więcej od plonów z roku minionego.

 • 2019-08-06

  Przebieg warunków agrometeorologicznych

  Siewy zbóż ozimych na jesieni 2018 r. przeprowadzano na ogół w optymalnych terminach agrotechnicznych, pomimo sporego przesuszenia gleby występującego w tym czasie.

 • 2019-08-06

  Warunki agrometeorologiczne w uprawie rzepaku i rzepiku

  Rozpoczęte w drugiej dekadzie sierpnia 2018 siewy rzepaku ozimego zakończono w pierwszej dekadzie września. Niedobór wilgoci w glebie stwarzał niesprzyjające warunki siewu, kiełkowania nasion i wschodów roślin. Ciepłe dni w październiku z opadami deszczu poprawiły stan plantacji i miały korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.