Ryby

 • 2019-04-18

  Handel rybami i ich produktami

  W styczniu 2019 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, spośród podstawowych grup produktów, wyraźnie zwiększono wywóz ryb wędzonych o 13,6% do 4,85 tys. t.

 • 2019-04-18

  Niższe połowy na Bałtyku

  W okresie styczeń-luty 2019 r. połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły 31,4 tys. ton i były o 23,3% niższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-03-14

  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów". Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i...

 • 2019-03-12

  Mniejsze połowy na Bałtyku

  W styczniu 2019 r. połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły 12,7 tys. t i były o 31,1% mniejsze niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-02-26

  Handel rybami i ich produktami

  W okresie styczeń-listopad 2018 r. eksport sektora rybnego w masie produktów wyniósł 470,3 tys. t o wartości 8,67 mld PLN i był odpowiednio o 7,9 i 13,6% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-02-23

  Wyższe połowy ryb na Bałtyku

  W 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 155,5 tys. t i były o 13,1% wyższe niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego.

 • 2019-02-04

  Handel rybami i ich przetworami

  W okresie styczeń-październik 2018 r. wywóz sektora rybnego wyniósł 417 tys. t w masie produktów o wartości 7,67 mld PLN i był odpowiednio o 5,9 i 12,5% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-01-21

  Wyższe połowy ryb na Bałtyku

  W okresie styczeń-listopad 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 146,5 tys. t i były o 15% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-01-08

  Wzrost cen ryb, owoców morza i przetworów

  Ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów w okresie styczeń-październik 2018 r., w porównaniu z tym samym czasie roku poprzedniego zwiększyły się o 1,3%, z kolei w relacji październik minionego roku do grudnia 2017r. tempo wzrostu było większe i wyniosło 2,1%.

 • 2019-01-08

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  W okresie styczeń-październik 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 133,2 tys. t i były o 14,3% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-12-10

  Eksport produktów rybołówstwa

  W okresie styczeń-sierpień 2018 r. wywóz produktów rybołówstwa wyniósł 334,4 tys. t o wartości 5,77 mld zł i był odpowiednio o 3,9% i 6,8% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-12-10

  Ceny detaliczne ryb i owoców morza

  Ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów w czasie trzech kwartałów 2018 r., w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, zwiększyły się o 1,2%, a w relacji wrzesień br. do grudnia ub.r. tempo zwyżki było większe i wyniosło 1,6%.