Z kraju

 • 2019-11-08

  Spożycie przetworów zbożowych

  W warunkach zwiększających się dochodów i malejącej liczby ludności zmienia się struktura zapotrzebowania na produkty zbożowe.

 • 2019-11-08

  Rynek mięsa w Polsce (27.10.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-11-07

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (27.10.2019)

  W dniach od 21 do 27 października 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen tuszek kurcząt patroszonych, indyków, a także wzrost cen ćwierćtuszy wołowych i półtuszy wieprzowych.

 • 2019-11-07

  Spójne znakowanie produktów BEZ GMO

  1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone dwa nowe znaki graficzne: „Bez GMO” i „Wyprodukowano bez stosowania GMO”.

 • 2019-11-07

  Bilansowe spożycie mięsa w Polsce

  Jak wynika z danych GUS bilansowa konsumpcja mięsa, podrobów i przetworów mięsnych w 2018 r. wyniosła 80,2 kg na mieszkańca w stosunku do 74,6 kg na mieszkańca w 2017 r.

 • 2019-11-07

  W polskich rafineriach benzyna drożeje średnio 21, a olej napędowy 25 zł/m3 netto

  Średnie ceny detaliczne paliw na polskich stacjach 6 listopada 2019 r. ukształtowały się na poziomie: ON 4,94 zł/l; Pb95 4,92 zł/l i LPG 2,01 zł/l.

 • 2019-11-07

  Rynek zbóż w kraju (27.10.2019)

  W październiku 2019 r. na rynku krajowym zmiany cen pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego były nieznaczne. Duże wahania cen odnotowano w przypadku żyta konsumpcyjnego, natomiast zmalała cena kukurydzy. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-11-07

  Spadek cen mięsa drobiowego

  Przeciętne ceny tuszek kurcząt w Polsce są niższe niż ich średnia cena w UE.

 • 2019-11-06

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (27.10.2019)

  W dniach od 21 do 27 października 2019 roku wzrosła cena pełnego mleka w proszku i masła w blokach, a spadła cena masła konfekcjonowanego i odtłuszczonego mleka w proszku.

 • 2019-11-06

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (27.10.2019)

  W dniach od 21 do 27 października 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wieprzowego i kurcząt brojlerów. Na wyższym poziomie znalazły się ceny żywca wołowego i indyczego.

 • 2019-11-05

  Handel polskim zbożem

  W lipcu 2019 r. z Polski wyeksportowano 280 tys. t ziarna zbóż względem 217 tys. t w poprzednim miesiącu, w tym 111 tys. t pszenicy wobec 128 tys. t w czerwcu 2019 r., 53 tys. t jęczmienia w odniesieniu do 6 tys. t, 52 tys. t kukurydzy w porównaniu do 63 tys. t i mniejsze ilości pozostałych zbóż.

 • 2019-11-04

  Na kontach rolników 4,5 mld zł zaliczek dopłat za 2019 rok

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłacanie zaliczek dopłat bezpośrednich rozpoczęła 16 października. W tym roku po raz pierwszy ARiMR przekazuje rolnikom także zaliczki na poczet płatności obszarowych PROW.