Z kraju

 • 2019-09-10

  Rynek mięsa w Polsce (25.08.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-09-10

  Większy obszar upraw buraków cukrowych

  W 2019 r. areał uprawy buraków cukrowych w Polsce wynosi ok. 240 tys. ha, względem 239 tys. ha w 2018 r.

 • 2019-09-09

  Ceny prosiąt na krajowych targowiskach

  Od początku 2019 r. zwiększają się ceny prosiąt na krajowych targowiskach.

 • 2019-09-09

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (25.08.2019)

  W dniach od 19 do 25 sierpnia 2019 roku wzrosła cena odtłuszczonego mleka w proszku i masła konfekcjonowanego, a spadła cena pełnego mleka w proszku i masła w blokach.

 • 2019-09-09

  Paliwo tanieje

  Średnie ceny detaliczne paliw na polskich stacjach 6 września 2019 r. ukształtowały się na poziomie: ON 4,96 zł/l; Pb95 4,99 zł/l i LPG 1,95 zł/l.

 • 2019-09-08

  Otwarcie rynku Chile dla piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych z Polski

  Chilijskie służby weterynaryjne zatwierdziły Polskę do eksportu piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych.

 • 2019-09-08

  Nadal niskie bezrobocie

  Szacowana przez resort stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec sierpnia tego roku 5,2% i w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniła się.

 • 2019-09-07

  Większa podaż produktów rybnych

  Podaż produktów rybnych ze średnich i dużych zakładów przetwórczych wyniosła w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. 172 tys. t i była o 2,5% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-09-06

  O mleczarstwie po twardym brexicie

  – Tylko dobrze zorganizowana i lojalna wobec siebie spółdzielczość może tego typu kryzysy przetrwać z jak najmniejszymi startami, a nie w oderwaniu od rolników urzędnicy, którzy nie traktują poważnie swojego właściciela, swojego pracodawcy. Źle funkcjonująca spółdzielczość w oderwaniu od rolników nie jest żadnym rozwiązaniem - z naciskiem podkreślił minister rolnictwa...

 • 2019-09-06

  Spadek połowów ryb na Bałtyku

  W okresie styczeń-maj 2019 r. połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły 105,3 tys. t i były o 1,1% niższe niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego.

 • 2019-09-06

  Polski handel zagraniczny wieprzowiną

  Z Polski w okresie styczeń–kwiecień 2019 r. wyeksportowano 282 tys. ton produktów wieprzowych w ekwiwalencie tusz, a więc to o 4% więcej niż przed rokiem. Wysyłka mięsa, stanowiącego 63% udziału, zwiększyła się o 5%, a za to o 2% zmalał wywóz przetworów wieprzowych.

 • 2019-09-06

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (25.08.2019)

  W dniach od 19 do 25 sierpnia 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego i kurcząt brojlerów. Na niezmiennym poziomie pozostały ceny żywca indyczego i wołowego.