Z kraju

 • 2019-04-12

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (31.03.2019)

  W dniach od 25 do 31 marca 2019 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen indyków patroszonych i półtuszy wieprzowych, a także spadek cen zbytu tuszek kurcząt patroszonych oraz ćwierćtuszy wołowych.

 • 2019-04-11

  Ocena popytu na produkty rolne

  W odniesieniu do wyników poprzedniej edycji badania respondenci byli mniej pesymistyczni w ocenie bieżącego zapotrzebowania na produkowane w ich gospodarstwach produkty rolne.

 • 2019-04-11

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (31.03.2019)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 25 do 31 marca 2019 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia zmalała lub ich ceny pozostały niezmienne. Jedynie cena kukurydzy wzrosła.

 • 2019-04-11

  Ceny cebuli w Polsce (31.03.2019)

  W okresie od 25 do 31 marca 2019 roku ceny cebuli białej w odniesieniu do poprzedniego tygodnia wzrosły.

 • 2019-04-10

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (31.03.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2019-04-10

  Tempo polskiego eksportu zbóż (poza UE) jest o blisko 60% szybsze niż sezon wcześnie

  W tygodniu (01-07.04.2019) Polska wyeksportowała poza UE 48.158 ton pszenicy, 127 ton mąki pszennej (w ekwiwalencie ziarna) i 212 ton słodu. W tym samym czasie sprowadziliśmy spoza UE 6.163 ton zbóż, w tym 5.849 ton kukurydzy.

 • 2019-04-10

  Ceny ziemniaków w Polsce (31.03.2019)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 25 do 31 marca 2019 roku średnia cena ziemniaków w Polsce w stosunku do notowań sprzed tygodnia wzrosła.

 • 2019-04-10

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (31.03.2019)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 24 do 31 marca 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj klasy M.

 • 2019-04-10

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (31.03.2019)

  W dniach od 25 do 31 marca 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego i wołowego, a także spadek cen żywca drobiowego.

 • 2019-04-09

  Wahania cen i zróżnicowanie opłacalności - trudne do uniknięcia

  W związku ze stanowiskiem Lubelskiej Izby Rolniczej dotyczącym podjęcia działań w zakresie ścisłego monitoringu transportów zboża wwożonego na teren Polski z Ukrainy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że na bieżąco monitoruje ilość przywożonego do Polski zboża.

 • 2019-04-09

  Pastwiska i łąki trwałe

  Łąki trwałe w gospodarstwach rolnych uprawiano na powierzchni 2,754 mln ha w 900 tys. gospodarstw rolnych, a przeciętna powierzchnia łąk trwałych przypadająca na 1 gospodarstwo rolne wynosiła 3,06 ha.

 • 2019-04-09

  Ceny detaliczne produktów mleczarskich mniejsze niż przed rokiem

  Jak wynika z szacunków Banku BNP Paribas w pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. ceny detaliczne mleka, jogurtów i serów były 0,8% większe niż przed rokiem, co oznacza, że średnio, produkty mleczarskie potaniały wobec innych produktów żywnościowych, gdyż ceny detaliczne żywności ogółem były o 1,5% wyższe niż w pierwszych dwóch miesiącach 2018 r.