Z kraju

 • 2019-09-28

  Kampania cukrownicza w Kruszwicy 2019 uroczyście rozpoczęta

  W obecnej kampanii cukrowniczej zakład planuje skupić i przerobić około 1 milion 100 ton buraka cukrowego. Jedna piąta produkcji KSC S.A. pochodzić będzie z Kruszwicy.

 • 2019-09-28

  Narodowy Holding Spożywczy - koncepcja

  Wizyta Wicepremiera Jacka Sasina i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Cukrowni w Werbkowicach. Ogłoszenie koncepcji działalności Narodowego Holdingu Spożywczego.

 • 2019-09-28

  Niższy podatek dla emerytów i rencistów

  Uwaga emeryci i renciści: od października zmienia się stawka podatku dochodowego dla osób z rocznym dochodem do 85.528 zł. Co za tym idzie, zmienia się również miesięczna zaliczka na podatek dochodowy. Zysk dla klientów ZUS to od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

 • 2019-09-28

  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4

  „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich".

 • 2019-09-27

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (15.09.2019)

  W dniach od 9 do 15 września 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen półtuszy wieprzowych, indyków, a także wzrost tuszek kurcząt patroszonych. Za to cena ćwierćtuszy wołowych pozostała na niezmiennym poziomie.

 • 2019-09-27

  Susza rolnicza obserwowana w 8 województwach

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2019-09-27

  Handel zagraniczny mięsem

  W okresie styczeń–lipiec 2019 r. całkowite przychody z polskiego eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych wyniosły 15,1 mld zł i były o 1% większe niż przed rokiem.

 • 2019-09-27

  Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 28 października 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.

 • 2019-09-27

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (15.09.2019)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 9 do 15 września 2019 roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia zmalały. Jedynie cena pszenicy paszowej wzrosła, a cena żyta konsumpcyjnego pozostała na niezmiennym poziomie.

 • 2019-09-26

  Ostatnie dni na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty za I półrocze 2019 r.

  Zbliża się ostateczny termin na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, o wypłatę kwoty różnicy ceny za okres I półrocza 2019 r.

 • 2019-09-26

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (15.09.2019)

  W dniach od 9 do 15 września 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego, indyczego i kurcząt brojlerów. Na niższym poziomie znalazły się ceny żywca wołowego.

 • 2019-09-26

  Jak Polska długa i szeroka

  41,5 mld zł – tyle w ramach świadczeń i programów prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny trafiło przez ostatnie 4 lata do mieszkańców wsi. To wsparcie dla rodzin z dziećmi, ale także dla najbardziej potrzebujących i seniorów.