Z kraju

 • 2019-04-08

  Rynek mięsa w Polsce (24.03.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-04-08

  Kierowco jedź ostrożnie i uważaj na zwierzynę leśną

  Policjanci wspólnie z łowczymi wręczali kierowcom ulotki informując o możliwości wystąpienia na drodze zagrożenia ze strony zwierząt leśnych. Pamiętajmy, że zderzenie z sarną, łosiem lub też innym dzikim zwierzęciem może okazać się bardzo groźne. Dlatego, poruszając się drogą biegnąca przez tereny leśne należy zachować czujność.

 • 2019-04-08

  KAS kontroluje paliwo w maszynach rolniczych

  W ostatnich dniach marca 2019 r. funkcjonariusze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego prowadzili kontrole, podczas których sprawdzali rodzaj wykorzystywanego paliwa.

 • 2019-04-08

  Pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce

  W Polsce, po okresie spadku pogłowia krów mlecznych w latach 2004–2016, od 2017 r. obserwuje się odwrócenie trendu spadkowego.

 • 2019-04-07

  Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych

  Ponad 79% rolników – o 18% więcej niż w czerwcu 2018 r. - uznało ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą.

 • 2019-04-05

  Znaczące ożywienie na rynku trzody

  Koniec marca przyniósł wzrosty cen na rynku żywca wieprzowego.

 • 2019-04-05

  Zmiany w koniunkturze w II półroczu 2018 r.

  W II półroczu 2018 r. rolnicy mniej pesymistycznie w odniesieniu do poprzedniej edycji badania ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, rentowność produkcji rolniczej, jak i popytu na produkty rolne.

 • 2019-04-05

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (24.03.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2019-04-05

  NIK o usuwaniu drzew i krzewów oraz zagospodarowaniu pozyskanego drewna

  Większość skontrolowanych organów administracji publicznej nie realizowała prawidłowo zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego drewna. Nie robiono tego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gospodarnie i rzetelnie. NIK podkreśla, że na sytuację wpływ mogła mieć pięciokrotna, na przestrzeni lat 2015 - 2018, zmiana przepisów ustawy o...

 • 2019-04-05

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. terminu wysiewu nawozów oraz składowania obornika na polu

  Wprowadzenie nowych terminów stosowania nawozów płynnych i stałych jest skutkiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C – 356/13, zgodnie z którym dotychczas obowiązujące w Polsce przepisy w tym zakresie nie gwarantowały wystarczającego poziomu ochrony wód wynikającego ze stosowania przepisów dyrektywy Rady z dnia 12...

 • 2019-04-05

  Resort rolnictwa na temat dopłat za dobrostan zwierząt w przypadku chowu świń na ściółce

  Resort rolnictwa poinformował, że rozporządzenie UE nr 1305/2013 ustanawiające ogólne przepisy regulujące wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej przewiduje możliwość wdrożenia przez Państwo Członkowskie działania Dobrostan zwierząt.

 • 2019-04-05

  Ocena opłacalności produkcji rolniczej

  Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili aktualną rentowność produkcji rolniczej. Jednak saldo odpowiedzi poprawiło się i wynosiło minus 14,2 p. proc. w grudniu 2018 r. wobec minus 21,6 p. proc. w czerwcu 2018 r.