| Autor: redakcja3

Zmniejszą koszty i zadbają o środowisko

W województwie pomorskim powstanie sieć 80 wzorcowych gospodarstw rolnych w ramach projektu Biobalt. Skorzystają na tym i rolnicy, i środowisko naturalne. Właśnie rozpoczęło się pobieranie prób glebowych.

Zmniejszą koszty i zadbają o środowisko

Największym zagrożeniem dla wód są ładunki azotu i fosforu, które powodują ich eutrofizację, czyli wzbogacenie się zbiorników wodnych w substancje odżywcze. Prowadzi to do nadmiernej produkcji biomasy glonów, a objawiać się może „zakwitem wody”,  który nie tylko obniża walory turystyczne danego rejonu, ale i w znaczący sposób wpływa na środowisko. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu są ścieki komunalne oraz rolnictwo. Nadmiernej eutrofizacji można się jednak przeciwstawiać i takie działania właśnie zostały podjęte.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wraz z partnerami: polskim POMInnO Sp. z o.o oraz szwedzkim HS Konsult AB uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 na realizację projektu „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej”. Jednym z działań zaplanowanych w projekcie jest utworzenie w województwie pomorskim sieci 80 wzorcowych gospodarstw rolnych, które wdrażają praktyki przyjazne środowisku w zakresie ochrony wód.


Gospodarstwa biorące udział w projekcie Biobalt położone są na obszarach chronionych, w szczególności na obszarach Natura 2000 oraz w strefie przybrzeżnej, a więc na obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska. To właśnie tam tak ważne jest przekazywanie wiedzy rolnikom w zakresie ograniczania negatywnych skutków prowadzonej przez nich działalności.

Jednym z największych problemów, z którymi stykają się rolnicy, jest zakwaszenie gleb. W przypadku niskiego pH gleby rośliny nie są fizjologicznie w stanie pobrać azotu i fosforu, a pierwiastki te „uciekają” z pola. Powstają wtedy straty zarówno dla rolników (wzrasta koszt zakupu nawozów – chcąc uzyskać określony plon używana jest większa ilością nawozów) i dla środowiska (nadmiar N i P przedostaje się do wód). Racjonalna gospodarka nawozami powinna być więc priorytetem dla wszystkich. Badanie gleby, plany nawożenia oraz uregulowanie odczynu gleby pomogą rolnikom działać ekonomicznie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

W sieci gospodarstw wzorcowych wdrożone zostaną takie właśnie działania. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Po pobraniu prób glebowych wykonane zostaną analizy ich składu. Na podstawie uzyskanych danych doradcy PODR w Lubaniu wraz z rolnikami wdrożą w gospodarstwach zalecenia nawozowe, w tym także w zakresie wapnowania gleb.

Gospodarstwa, biorące udział w projekcie, będą stanowić dobry przykład dla innych. To one w przyszłości zainspirują i nauczą, jak stosować praktyki rolnicze przyjazne środowisku.

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.podr.pl/projekt-biobalt/aktualnosci/

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!