Ze świata

 • 2019-09-02

  Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) podnosi swoje prognozy światowych zbiorów kukurydzy i pszenicy

  IGC w swoim raporcie z 29 sierpnia zwiększa globalną produkcję kukurydzy do 1,1 mld ton w sezonie 2019/20. Oznacza to wzrost o 8 mln ton w stosunku do lipca, ale spadek o 29 mln ton - licząc rok do roku. Globalne zużycie kukurydzy zostało obniżone o 2 mln ton do 1,139 mln ton i przewyższy poziom zbiorów.

 • 2019-08-30

  Pszenica taniała po obu stronach Atlantyku

  W Chicago kukurydza (nie dotyczy terminu na wrzesień) i soja wzrosły lekko na zamknięciu czwartkowej sesji, a najbardziej aktywne kontrakty (serie) zaliczyły swoje tygodniowe maksima. Fundusze hedgingowe, które mają sporą pozycję krótką w kukurydzy i soi zaczęły odkupować kontrakty. Na razie warunki pogodowe w pasie kukurydzy są sprzyjające, ale rekordowe opóźnienia zasiewów...

 • 2019-08-30

  Ceny masła na rynkach zagranicznych

  W portach Europy Zachodniej ceny masła ulegają spadkom od lutego 2019 r., podczas gdy w Oceanii zniżka utrzymuje się od końca maja.

 • 2019-08-30

  Komisja Europejska obniża oczekiwne plony kukurydzy

  W biuletynie z 26 sierpnia (JRC MARS Bulletin Crop monitoring in Europe) oszacowano średnią wydajność kukurydzy na ziarno w UE na 7,93 t/ha, w porównaniu do 8,08 t/ha - miesiąc wcześniej. Oznacza to spadek oczekiwanego plonu średniego o 2,2% w porównaniu z lipcem i wynik nadal znacznie (+4,1%) powyżej średniej pięcioletniej. Korekta w dół plonowania dotyczy głównie kukurydzy...

 • 2019-08-29

  Produkcja cukru w UE

  Komisja Europejska szacuje, że produkcja cukru w UE w sezonie 2018/2019 będzie o 17% niższa i wyniesie 17,6 mln ton.

 • 2019-08-28

  Notowania giełdowe zbóż stabilizują się na niskim poziomie

  Wtorkowa sesja w Chicago zakończyła się spadkiem notowań kukurydzy i soi po tym jak poniedziałkowy raport Crop Progress (opublikowany był po zamknięciu sesji) pokazał poprawę kondycji obu amerykańskich upraw.

 • 2019-08-27

  Tydzień zaczął się od niewielkich zmian na giełdowym rynku zbóż

  Poniedziałkowa sesja w Chicago zamknęła się lekką przeceną kukurydzy i pszenicy (dotyczy najbliższych serii). Presja spadkowa wynika z dobrych warunków upraw i silnego dolara, który zmniejsza konkurencyjność amerykańskiego eksportu. Soja i cały kompleks sojowy zyskały wczoraj na wartości po tym jak główny negocjator ze strony Chin zadeklarował chęć przystąpienia do...

 • 2019-08-15

  Produkcja cukru na świecie

  Według danych Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) światowa produkcja cukru w sezonie 2018/2019 została oceniona na 178,9 mln ton w odniesieniu do 194,5 mln ton w sezonie 2017/2018, co daje spadek o 8%.

 • 2019-08-05

  Niemieckie Stowarzyszenie Rolników koryguje w dół oczekiwania dotyczące zbiorów zbóż

  Według najnowszych szacunków Niemieckie Stowarzyszenie Rolników (DBV) oczekuje zbiorów zbóż na poziomie 44–45 mln ton (45,6 mln ton według KE).

 • 2019-08-05

  Co przyniesie obecny sezon na europejskim rynku ziemniaka?

  Jak wynika z danych Eurostatu, w UE-28 w 2018 r., ziemniaki uprawiano na 1,7 mln ha, a więc na 1,6% wszystkich gruntów ornych UE. Zebrano 52 mln t ziemniaków, tj. mniej o jedną trzecią (37,3%) niż w 2000 r. i 16,4% w ujęciu roku.

 • 2019-08-01

  Silne spadki na rynku zbóż i oleistych w końcówce miesiąca

  Skokowa przecena za oceanem wywołana była nałożeniem się w środę kilku czynników jednocześnie.

 • 2019-08-01

  Znaczenie Rosji, Ukrainy i Kazachstanu na światowym rynku zbóż

  W ostatnich dwóch sezonach stosunkowo wysoka podaż zbóż w Rosji, Ukrainie i Kazachstanie (RUK) i związane z tym możliwości eksportowe ziarna (szczególnie pszenicy), miały duże przełożenie na ceny światowe.