Ziemia rolna

 • 2016-02-23

  BGŻ BNP Paribas: Polski rolnik chętnie inwestuje w ziemię

  Polski rolnik chętnie inwestuje w ziemię - ponad 60 proc. zdecydowało się na zakup ziemi z własnych pieniędzy. Podobnie jest w przypadku zakupu maszyn rolniczych – co drugi właściciel gospodarstwa kupił sprzęt za gotówkę. Jako alternatywne źródło finansowania rolnicy wskazują najczęściej kredyt preferencyjny – takie wnioski wynikają z badań Agribus zrealizowanych na...

 • 2016-02-16

  ANR na Mazurskim Agro Show

  W weekend 13-14 lutego br. w Ostródzie podczas Mazurskiego Agro Show swoją ofertę gruntów rolnych, terenów inwestycyjnych i rekreacyjnych zaprezentowała Agencja Nieruchomości Rolnych, którą reprezentował Prezes ANR dr Waldemar Humięcki.

 • 2016-02-15

  W strukturze powierzchni użytków rolnych zasiewy stanowiły 74%

  W 2015 roku obszar użytków rolnych w gospodarstwach rolnych wyniósł 14545,3 tys. ha tj. 89,2% powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych. Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła 1404,9 tys., w tym 22,9 tys. gospodarstw posiadało areał użytków rolnych do 1 ha włącznie.

 • 2016-02-12

  GUS: W 2015 r. gospodarstwa rolne zajmowały 16,3 mln ha gruntów

  W ogólnej powierzchni kraju wynoszącej 31,3 mln ha, gospodarstwa rolne zajmowały 16,3 mln ha gruntów, a więc tym samym poziomie jak w roku minionym. W ocenie GUS, w gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 14,9 mln ha gruntów, z kolei gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadały 1,4 mln ha łącznego areału gruntów.

 • 2016-02-11

  Średnia cena gruntów sprzedanych przez ANR wyniosła 29,5 tys. zł za ha

  W 2015 roku średnia cena państwowych gruntów sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wyniosła 29,5 tys. zł za 1 ha. Jeszcze droższa była ziemia na wolnym rynku – średnia cena sprzedaży 1 ha w obrocie prywatnym osiągnęła poziom 38,6 tys. zł. Grunty rolne w Polsce systematycznie drożeją od naszego wejścia do Unii Europejskiej.

 • 2016-02-08

  Nowe regulacje dotyczące obrotu gruntami rolnymi mogą mieć negatywny wpływ na realizację planów inwestycyjnych

  Nowe przepisy, nad którymi pracuje rząd, dotyczące obrotu gruntami rolnymi mogą mieć negatywny wpływ na realizację planów inwestycyjnych. Zgodnie z przygotowywaną nowelizacją ustawy ziemię będą mogli kupować wyłącznie rolnicy indywidualni. Prawo pierwokupu w odniesieniu do spółek, które mają ziemię rolną, może utrudnić przeprowadzenie transakcji i negatywnie wpłynie na...

 • 2016-02-05

  Nie ma pieniędzy na wapnowanie

  Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pojawiły się trudności związane z zabezpieczeniem budżetowych środków finansowych na realizację programu wapnowania gruntów rolnych.

 • 2016-02-01

  ANR podsumowała 2015 r. Sprzedano 77 tys. ha, a wydzierżawiono 35 tys. ha gruntów

  Agencja Nieruchomości Rolnych w 2015 roku sprywatyzowała prawie 85,3 tys. ha, w tym sprzedała około 76,7 tys. ha, oraz wpłaciła do państwowej kasy ponad 1,85 mld zł.

 • 2016-01-27

  W. Humięcki: ANR nie będzie ingerowała w transakcje pomiędzy rolnikami

  Agencja nie będzie uczestniczyła w transakcjach sprzedaży/zakupu ziemi rolnej jeśli jest ona w celach rolnych pomiędzy rolnikami. O kwestie najważniejszych zmian zapytaliśmy Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemara Humięckiego

 • 2016-01-25

  O zagospodarowaniu gruntów ANR podczas POLAGRA-PREMIERY

  Wiele wątpliwości co do zagospodarowania gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych udało się wyjaśnić podczas Konferencji Krajowej Rady Izb Rolniczych, która odbyła się 22 stycznia br. w Poznaniu.

 • 2016-01-20

  ANR: Nowozawierane umowy dzierżawy na okres 10 lat

  W dniu 18 stycznia 2016 r. Waldemar Humięcki – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych podpisał Zarządzenie w sprawie rozdysponowania wolnych gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o charakterze rolnym w formie przetargów na dzierżawę.

 • 2016-01-12

  Znamy najważniejsze założenia nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

  W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono skierowany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.