Wyszukaj termin związany z rolnictwem


Rejestr środków ochrony roślin

Dodano: 2011-02-11

Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.) prowadzony jest rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawierający następujące informacje:

  • datę ważności i numer zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu,

  • nazwę środka ochrony roślin,

  • producenta środka,

  • rodzaj środka,

  • zawartość, nazwę oraz producenta substancji aktywnej wchodzącej w skład danego środka,

  • informacje dotyczące klasyfikacji środka ochrony pod względem stwarzania przez niego zagrożeń zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych,

  • informacje o dopuszczeniu środka ochrony roślin do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania


The register of authorized plant protection products. (follow the link "pobierz") pobierz (.xls 349 KB)

Więcej informacji dotyczących poszczególnych środków ochrony roślin, można znaleźć w etykietach-instrukcjach stosowania publikownych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


II. Zezwolenia dot. czasowego stosowania środków ochrony roślin w roślinach uprawianych na małej powierzchni lub przeciwko organizmom szkodliwym powodującym straty tylko na określonych obszarach, wydane w oparciu o art. 49, ust. 1 ustawy o ochronie roślin.


LP.

Nazwa środka ochrony roślin

1.

Amistar 250 SC (etykieta, zezwolenie)

2.

Mospilan 20 SP  (etykieta, zezwolenie)

3.

Targa Super 05 EC (etykieta, zezwolenie)

4.

Switch 62,5 WG (etykieta, zezwolenie)

5.

Devrinol 450 SC (etykieta, zezwolenie)

6.

Polyversum WP (etykieta, zezwolenie)

7.

Basagran 480 SL (etykieta, zezwolenie)

8.

Maxim 025 FS  (etykieta, zezwolenie)

9.

Chwastox 500 SL (etykieta, zezwolenie)

10.

Maxim XL 035 FS (etykieta, zezwolenie)


III. Jednorazowe dopuszczenia do obrotu środka ochrony roślin w związki z wystąpieniem nieprzewidywanego zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, udzielone w oparciu o art. 53 ustawy o ochronie roślin.

(Zezwolenia wydane w 2008 roku)

Lp.

Nazwa środka ochrony roślin

1.

Mospilan 20 SP (etykieta, zezwolenie)

2.

Calypso 480 SC (etykieta, zezwolenie)

3.

Karate Zeon 050 CS (etykieta, zezwolenie)


(Zezwolenie wydane w 2009 roku)

LP.

Nazwa środka ochrony roślin

1.

Decis 2,5 EC (etykieta, zezwolenie)

2.

Karate Zeon 050 CS (etykieta, zezwolenie)

3.

Calypso 480 SC (etykieta, zezwolenie)

4.

Poncho Pro 600 FS (etykieta, zezwolenie)


(Zezwolenia wydane w 2010 roku)

LP.

Nazwa środka ochrony roślin

1.

Steward 30 WG (etykieta, zezwolenie)

2.

Kosmik 360 SL (etykieta, zezwolenie)

3.

Dimilin 480 SC (etykieta, zezwolenie)

4.

Mospilan 20 SP (etykieta, zezwolenie)

5.

Mospilan 20 SP (etykieta, zezwolenie)

6.

Force 1,5 G      (etykieta, zezwolenie)


Źródło Wikipedia


Tagi powiązane z tym hasłem:
środowisko, encyklopedia rolnicza, rejestr środków ochrony roślin, rośliny