Partner portalu
BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (20.01.2019)


Dodano: 26.01.2019

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 14 do 20 stycznia 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost cen kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych.

Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (20.01.2019)

Jesteś w kategorii wiadomości: Drób i jaja


Ceny drobiu w Polsce
Towar
Polska
Cena w zł/t
Zmiana ceny [%]
kurczęta typu brojler
3173
-0,3
indory
5707
-1,2
indyczki
5450
0,0
kaczki typu brojler
4582
0,0
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych
2679
2,3
 
W okresie od 14 do 20 stycznia 2019 roku wzrost cen zaobserwowano w obrębie kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych o 2,3% do 2679 zł/t.

Spadek ceny nastapił wśród indorów o 1,2% do 5707 zł/t.

Cena spadła również w obrębie kurcząt typu brojler o 0,3% do 3173 zł/t,

Bez zmian pozostały kaczki typu brojler do 4582 zł/t oraz indyczki do 5450 zł/t.
 
Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w analizowanym czasie na krajowym rynku podrobów drobiowych, najbardziej podrożały uda z kurczaka o 10,3% do 5571 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie południowo-wschodnim – 5834 zł/t, a najmniej w zachodnim – 5468 zł/t.
 
Również o 2,7% do 4514 zł/t zwiększyły się ceny wątroby z indyka. Najwięcej za nie płacono w makroregionie zachodnim – 4730 zł/t, a najmniej w południowo-wschodnim – 3875 zł/t.
 
Również wzrost odnotowano o 0,8% w przypadku tuszki indyków patroszonych 73%, za które uzyskiwano 8913 zł/t. Przy czym, najdroższe znajdowały się w makroregionie północnym – 10472 zł/t, a najtańsze w centralnym – 8560 zł/t.
 
Więcej w tym czasie płacono za udźce z indyka, bo o 0,6% do 9394 zł/t. Najdrożej było w makroregionie zachodnim – 10737 zł/t, a najtaniej w centralnym – 8993 zł/t.
 
Podrożały również skrzydła z indyka o 0,1% do 5264 /t, gdzie najdrożej było w makroregionie zachodnim – 5424 zł/t, a najtaniej w południowo-wschodnim – 5045 zł/t.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
W dniach od 14 do 20 stycznia  2019 r. doszło do spadku skrzydła z kurczaka o 4,8% do 4858 zł/t, za które najwięcej płacono w makroregionie północnym – 5994 zł/t, a najmniej w południowo-wschodnim – 3942 zł/t.

Zmniejszyła się cena wątroby z kurczaka o 4,1% do 2696 zł/t. Najdrożej było w makroregione południowo-wschodnim - 5351 zł/t, a najmniej centralnym - 5351 zł/t.


W analizowanym okresie obniżkę odnotowano względem tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami o 3,6% do 4640 zł/t. Najwyższe ceny tego produktu obowiązywały w makroregionie zachodnim - 5472 zł/t, a najmniejsze w południowo-wschodnim – 4484 zł/t.

 
O 2,9% do 5550 zł/t zmniejszyły się ceny nogiz kurczaka. Najwięcej za nie płacono w makroregionie centralnym – 5936 zł/t, a najmniej w północnym – 4069 zł/t.
 
Spadek odnotowano ceny ćwiatrki z kurczaka o 1,6% do 3238 zł/t. Przy czym, najdroższe znajdowały się w makroregionie północnym – 3409 zł/t, a najtańsze w południowo-wschodnim – 2696 zł/t.


Potaniały ceny podudzia z kurczaka o 1,5% do 5062 /t, gdzie najdrożej było w makroregionie południowo-wschodnim – 6210 zł/t, a najtaniej w centralnym – 4810 zł/t.

Mniej w tym czasie płacono za podudzia z indyka, bo o 1,4% do 5181 zł/t. Najdrożej było w makroregionie zachodnim – 6029 zł/t, a najtaniej w centralnym – 4135 zł/t.

Ponadto, tańsze były tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj o 1,1% do 5620 zł/t, tfilet z piersi indyka  – o 1,2% do 17059 zł/t, filety z piersi kurczka - o 0,2% do 13194 zł/t,
 
Ceny produktów drobiowych
Towar
Polska
Makroregiony
północny
centralny
południowo-wschodni
zachodni
cena w zł/t
zmiana ceny [%]
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj
5620
-1,1
 
5781
5223
 
6248
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami
4640
-3,6
4828
4578
4484
5472
tuszki indyków patroszonych 73%
8913
0,8
10472
8560
 
9716
ćwiartki z kurczaka
3238
-1,6
3409
3170
2696
3396
skrzydła z kurczaka
4858
-4,8
5994
4697
3942
5240
filety z piersi kurczaka
13194
-0,2
12778
12568
12291
14470
nogi z kurczaka
5550
-2,9
5132
5936
5480
5191
podudzia z kurczaka
5062
-1,5
5132
4810
6210
5593
uda z kurczaka
5571
10,3
5799
5606
5834
5424
filety z piersi indyka
17059
-1,2
17086
17290
17010
16873
skrzydła z indyka
5264
0,1
5280
5160
5045
5424
uda z indyka

9394
 
0,6
9367
8993
9580
10737
podudzia z indyka
5181
-1,4
5149
5184
4135
6029
wątroby z kurczaka
2696
-4,1
2883
2545
5351
2697
wątroby z indyka
4514
7,5
4382
4710

3875

4736
 
 

źródło: Gospodarz.pl/MRiRW foto: Gospodarz.pl


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl