Partner portalu
BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek drobiu


Dodano: 19.10.2017

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


W okresie ośmiu miesięcy 2017 r. minimalnie zwiększyły się koszty paszowe w chowie kurcząt rzeźnych.

Rynek drobiu

Jesteś w kategorii wiadomości: Drób i jaja


Pełnoporcjowe mieszanki pasz dla kurcząt podrożały o 0,6% w skali roku. Pasze dla indyków były o 2,3% droższe. W sierpniu 2017 r., w porównaniu z lipcem, pasze dla kurcząt były tańsze o 1,3%, a dla indyków o 0,8%. Ceny skupu kurcząt były we wrześniu 2017 r. takie same jak w sierpniu, ale o 3,3% przewyższały poziom z poprzedniego roku. Ceny skupu indyków rzeźnych zmniejszyły się o 1,2% w relacji do sierpnia, ale też były wyższe o 3,6% niż przed rokiem.
 
Według Grzegorza Dybowskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w okresie dziewięciu miesięcy br. cena skupu kurcząt była mniejsza o 1,3% niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku, a indyków o 4,8%. Średnia relacja cen żywiec/pasza na rynku kurcząt wyniosła 2,56 względem 2,60 przed rokiem, a na rynku indyków 3,77 wobec 4,05. Rentowność produkcji kurcząt i indyków uległa więc dalszemu pogorszeniu.
 
Cena zbytu tuszki kurcząt w zakładach przemysłu drobiarskiego była we wrześniu br. niższa o 10% niż przed miesiącem i o 6,3% niż przed rokiem. Cena zbytu indyków zmalała w relacji do sierpnia o 0,6%, ale była o 2,4% wyższa niż we wrześniu 2016 r. Przyczyniła się do tego wysoka podaż mięsa drobiowego na rynku.
 
Średnia miesięczna cena detaliczna kurczęcia patroszonego w okresie styczeń-sierpień 2017 r. wyniosła 6,93 zł/kg i była podobna do ceny w analogicznym okresie poprzedniego roku. Można więc stwierdzić, że mimo grypy ptaków, ceny drobiu na polskim rynku detalicznym były stabilne, a wysoka podaż przeciwdziałała zwyżkowej tendencji notowanej na rynku produktów mięsnych, wynikającej z antycypowania przez handel większego popytu konsumentów wynikającego z większych dochodów.
 
Korzystne stosunki cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim polepszyły się. W sierpniu 2017 r. cena sprzedaży mięsa kurcząt w UE o 40,2% przewyższała polską cenę wyrażoną w euro. Przed rokiem była większa o 33,4%. Cena sprzedaży tuszek kurcząt w UE wzrosła w tym czasie o 4,1%, podczas gdy w Polsce zmalała się o 0,9%.
 
Spośród notowanych państw członkowskich UE zniżkę cen kurcząt patroszonych notowano jeszcze w Holandii. W Czechach, Hiszpanii, Francji, Niemczech i na Węgrzech ceny sprzedaży kurcząt wzrosły. Średnio w okresie ośmiu miesięcy 2017 r. cena unijna była o 46,8% większa od ceny polskiej wyrażonej w euro, co zapewnia dużą przewagę konkurencyjną polskim eksporterom.

źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny 10(320), foto: sxc.hu

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: produkcja drobiu handel drobiem drób mięso drobiowe Unia Europejska Polska
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl