Partner portalu
BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek mięsa w Polsce (22.03.2020)


Dodano: 01.04.2020

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (22.03.2020)

Jesteś w kategorii wiadomości: Produkcja zwierzęca


Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W Polsce od dwóch tygodni tanieje żywiec wieprzowy. W dniach 16–22.03.2020 r. trzodę chlewną skupowano po 6,25 zł/kg, a więc taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% niż przed miesiącem. Żywiec wieprzowy był jednak droższy o 39% niż przed rokiem.
 
W trzecim tygodniu marca br. wieprzowina taniała w większości krajów UE. W tym czasie średnia unijna cena świń rzeźnych klasy E wyniosła 188,91 EUR/100 kg i była niższa o 3% niż tydzień wcześniej oraz zbliżona do otrzymanej przed miesiącem. Jednocześnie żywiec ten był droższy o 32% niż przed rokiem. W Polsce cena świń rzeźnych tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 183,10 EUR/100 kg. Była ona mniejsza o 3% niż średnio w UE, o 10% niż w Danii oraz o 7% niż w Niemczech.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W ślad za spadkiem krajowych cen skupu żywca wieprzowego, taniała również wieprzowina w zbycie. W dniach 16–22.03.2020 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW półtusze wieprzowe sprzedawano po 9,16 zł/kg, czyli o 2% taniej niż w poprzednim tygodniu, ale drożej o 2% niż przed miesiącem. Pomimo spadku, cena półtusz była wyższa o 40% niż w porównywalnym tygodniu 2019 r.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W trzecim tygodniu marca 2020 r. cena zakupu żywca wołowego wyniosła 5,97 zł/kg i była niższa o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 6% niż w analogicznym tygodniu lutego br. Żywiec ten kosztował również mniej o 7% niż przed rokiem.
 
W UE cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 362,25 EUR/100 kg i była mniejsza o 1% niż w poprzednim notowaniu oraz o 2% niż przed miesiącem i rokiem. Cena tego żywca w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 282,17 EUR/100 kg, czyli niższym o 22% niż średnio w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 16–22.03.2020 r. kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat sprzedawano po 13,10 zł/kg, a zatem o 3% drożej niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierci wołowych była o 0,2% mniejsza niż w tym samym tygodniu 2019 r.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W trzecim tygodniu marca br. potaniał żywiec drobiowy. Cena zakupu kurcząt brojlerów wyniosła 3,47 zł/kg i była o 1% niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% wyższa niż przed miesiącem. Za indyki dostawcy otrzymywali 5,49 zł/kg względem 5,51 zł/kg tydzień wcześniej oraz 5,54 zł/kg przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta brojlery potaniały o 1%, a indyki – o 2%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 16–22.03.2020 r. cena sprzedaży tuszek kurcząt patroszonych ukształtowała się w granicy 5,72 zł/kg, czyli niższej o 9% niż w poprzednim tygodniu, ale o 6% większej niż przed miesiącem. Tuszki indyków sprzedawano po 9,23 zł/kg w stosunku do 9,26 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tuszek indyków była jednak o 2% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku tuszki kurcząt i indyków były droższe odpowiednio o 1% i o 5%.
 

źródło: Gospodarz.pl/KOWR foto: pixabay.com

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: indyki trzoda chlewna wołowina drób bydło Polska żywność produkcja zwierzęca żywiec wołowy Ceny żywca wieprzowego Ceny żywca wołowego Ceny kurcząt brojlerów Ceny żywca indyczego rynek mięsa cena ceny żywca
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl