Partner portalu
BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek mięsa w Polsce (7.10.2018)


Dodano: 19.10.2018

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (7.10.2018)

Jesteś w kategorii wiadomości: Produkcja zwierzęca


Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu października br. zaobserwowano dalszą obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Dynamika spadku cen była jednak wolniejsza niż we wcześniejszych notowaniach. W dniach 1–7.10.2018 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW krajowi dostawcy za żywiec wieprzowy otrzymywali 4,53 zł/kg względem 4,55 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie żywiec ten był o 8% tańszy niż przed miesiącem i rokiem.
 
Wieprzowina tanieje też w większości krajów UE. W omawianym tygodniu unijna cena świń rzeźnych klasy E wynosiła 140,38 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była niższa o 1% niż w końcu września, o 6% niż przed miesiącem oraz o 9% niż w porównywalnym czasie 2017 r. Cena tego żywca w Polsce, wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 138,58 EUR/100 kg, tj. mniejszej o 1% niż w UE, o 4% niż w Niemczech i o 2% niż w Hiszpanii. Niższe niż w Polsce ceny świń rzeźnych notowano m.in. w Holandii o 11%, Danii o 8,5% i Francji o 4%.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Na rynku krajowym od początku września br. wieprzowina tanieje też w zbycie. W dniach 1–7.10.2018 r. w zakładach mięsnych półtusze wieprzowe sprzedawano po 6,70 zł/kg w odniesieniu do 6,73 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena półtusz była niższa o 8% niż przed miesiącem oraz o 7% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 1–7.10.2018 r. krajowa cena skupu żywca wołowego wynosiła 6,75 zł/kg i była wyższa o 0,03 zł/kg niż tydzień wcześniej oraz o 0,02 zł/kg niż na początku września br. Jednocześnie był to poziom cen podobny do otrzymanego przed rokiem.
 
Na rynku unijnym w pierwszym tygodniu października średnia cena bydła rzeźnego klasy R3 pozostała niezmienna i podobnie jak tydzień wcześniej wynosiła 373,65 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Cena tego żywca była zbliżona do notowanej przed miesiącem, ale niższa o 3% niż przed rokiem. Cena wołowiny tej klasy w Polsce, wyrażona w walucie unijnej wyniosła 332,50 EUR/100 kg i była o 11% mniejsza niż w UE oraz najniższa pośród największych unijnych producentów tego gatunku mięsa.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 1–7.10.2018 r. w krajowych zakładach mięsnych kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano po 13,87 zł/kg, tj. drożej o 0,06 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 0,02 zł/kg niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierćtusz była o 3% większa niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W pierwszym tygodniu października br. na rynku krajowym notowana była dalsza obniżka cen kurcząt brojlerów, które nabywano po 3,50 zł/kg, a więc taniej o 2% niż w poprzednim notowaniu oraz o 6% niż przed miesiącem. Kurczęta były jednak o 2% droższe niż przed rokiem. Za żywiec indyczy dostawcy uzyskiwali 5,63 zł/kg, a zatem więcej o 3% niż tydzień wcześniej oraz o 11% niż przed miesiącem i rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 1–7.10.2018 r. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 5,24 zł/kg, czyli drożej o 3,5% niż w poprzednim tygodniu, ale o 11% taniej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wynosiła 8,31 zł/kg i była o 5,5% mniejsza niż w poprzednim notowaniu, ale o 5% większa niż na początku września br. W stosunku do notowań sprzed roku tuszki kurcząt były o 4% droższe, a tuszki indyków – o 1% tańsze.

źródło: Gospodarz.pl/KOWR foto: Gospodarz.pl

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: indyki trzoda chlewna wołowina drób bydło Polska żywność produkcja zwierzęca żywiec wołowy Ceny żywca wieprzowego Ceny żywca wołowego Ceny kurcząt brojlerów Ceny żywca indyczego rynek mięsa cena ceny żywca
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl