Partner portalu
BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek mięsa w Polsce (9.02.2020)


Dodano: 20.02.2020

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (9.02.2020)

Jesteś w kategorii wiadomości: Produkcja zwierzęca


Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującej się od połowy grudnia 2019 r. obniżce, w końcu stycznia ponownie się zwiększyły. Krajowe zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 3–9.02.2020 r. nabywały trzodę chlewną po 6,07 zł/kg, a więc o 3% drożej niż w poprzednim tygodniu i drożej o 0,3% niż przed miesiącem. W pierwszym tygodniu lutego br. cena żywca wieprzowego była o 47% większa niż w porównywalnym tygodniu 2019 r.
 
Na początku lutego br. zwyżka cen wieprzowiny notowana była w większości krajów Unii Europejskiej. Unijna cena zakupu świń rzeźnych klasy E wyniosła 184,06 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 1% wyższa niż tydzień wcześniej, ale niższa o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie trzoda chlewna w UE była o 38% droższa w stosunku do notowań sprzed roku. Największy wzrost cen w obrębie tygodnia wystąpił w Polsce, a cena krajowej wieprzowiny wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 186,38 EUR/100 kg. Była ona większa o 1% niż średnio w UE, ale mniejsza o 2% niż w Niemczech - 190,27 EUR/100 kg i o 8% niż w Danii - 201,93 EUR/100 kg.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W pierwszym tygodniu lutego br. zakłady sprzedawały półtusze wieprzowe po 8,66 zł/kg, czyli drożej o 2% niż w poprzednim notowaniu, ale o 4% taniej niż przed miesiącem. Cena półtusz była o 39% wyższa niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 3–9.02.2020 r. krajowi dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali 6,25 zł/kg w odniesieniu do 6,28 zł/kg tydzień wcześniej. Żywiec wołowy był droższy o 1% niż przed miesiącem, ale o 1% tańszy w porównaniu z tym samym okresem 2019 r.
 
W UE cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 368,82 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej względem 369,27 EUR/100 kg w poprzednim notowaniu. Żywiec ten był o 1% tańszy niż przed miesiącem i rokiem. Cena wołowiny tej klasy w Polsce, wyrażona w walucie unijnej była o 59 EUR/100 kg mniejsza niż w UE i wyniosła 309,93 EUR/100 kg.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat zbywano po 12,87 zł/kg, a więc o 0,07 zł/kg taniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,07 zł/kg drożej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierćtusz wołowych była niższa o 3% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Na rynku krajowym od trzech tygodni drożeją kurczęta. W dniach 3–9.02.2020 r. cena kurcząt brojlerów wyniosła 3,32 zł/kg i była wyższa o 1% niż tydzień wcześniej oraz podobna do ceny notowanej przed miesiącem.
 
Od początku stycznia 2020 r. utrzymuje się obniżka cen indyków. W pierwszym tygodniu lutego br. za indyki dostawcom płacono 5,55 zł/kg, tj. mniej o 0,03 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 2,5% niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 3%, a indyki potaniały o 2%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W zakładach drobiarskich przeciętna cena sprzedaży tuszek kurcząt wyniosła 5,23 zł/kg i była o 1% większa niż w poprzednim notowaniu, ale o 6% mniejsza niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków ukształtowała się w granicy 9,52 zł/kg, a więc o 4% wyższej niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem. Tuszki kurcząt były droższe niż przed rokiem o 2%, a tuszki indyków – o 7%.

źródło: Gospodarz.pl/KOWR foto: Gospodarz.pl/MP

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: indyki trzoda chlewna wołowina drób bydło Polska żywność produkcja zwierzęca żywiec wołowy Ceny żywca wieprzowego Ceny żywca wołowego Ceny kurcząt brojlerów Ceny żywca indyczego rynek mięsa cena ceny żywca
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl