dr Andrzej Hałasiewicz i strony powiązane

  • 2016-02-18

    Przedstawiciele instytutów badawczych w MRiRW

    Z życia instytucji

    W dniu 17 lutego br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkali się z przedstawicielami kierownictwa nadzorowanych instytutów badawczych. W spotkaniu uczestniczyli również podsekretarze stanu w MRiRW: Ewa Lech i Rafał Romanowski oraz podsekretarze stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Leszek Sirko i Piotr Dardziński.