ubezpieczenie budynków rolniczych i strony powiązane

  • 2016-08-25

    Rośnie popularność ubezpieczeń w rolnictwie

    Kredyty i ubezpieczenia

    Rolnicy są coraz bardziej świadomi korzyści, jakie niosą polisy ubezpieczeniowe. – Odnotowujemy bardzo szybko rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami dobrowolnymi – mówią przedstawiciele TUiR Warta. Najczęściej rolnicy wybierają poszerzenie zakresu obowiązkowego ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych, a także ochronę płodów rolnych czy zwierząt gospodarskich.