| Autor: redakcja1

Warunki utrzymania zwierząt w gospodarstwie ekologicznym

Produkcja zwierzęca jest integralną częścią gospodarstwa ekologicznego bowiem usprawnia zamknięcie obiegu materii organicznej w ramach gospodarstwa. Podtrzymany jest w ten sposób układ wzajemnych zależności: gleba – roślina, roślina – zwierzę i zwierzę – gleba.

Warunki utrzymania zwierząt w gospodarstwie ekologicznym
Stosowane rozwiązania technologiczne powinny zapewnić zwierzętom odpowiedni komfort bytowania, a więc tzw. dobrostan, umożliwiający harmonijny rozwój bez stresu, bólu i uszkodzeń ciała, w zgodzie z otaczającym środowiskiem naturalnym.
 
W gospodarstwach ekologicznych nie można utrzymywać zwierząt w pomieszczeniach stale zamkniętych, należy zapewnić im swobodę ruchu w budynkach i na wybiegach, a latem stały dostęp do pastwiska. Zwierzęta też muszą mieć gdzie skryć się przed wiatrem, skrajnymi temperaturami i nasłonecznieniem.
 
W budynkach inwentarskich ma być wystarczający dostęp powietrza i światła dziennego oraz dostosowane do potrzeb każdego gatunku i grupy miejsce do wypoczynku wyposażone w odpowiednie urządzenia.
 
Wymogiem jest też zapewnienie zwierzętom naturalnej ściółki (wyklucza się stosowanie bezściółkowego systemu utrzymania) oraz stały dostęp do świeżej wody pitnej i pasz. Świniom potrzebny jest wybieg z miejscem do rycia.
 
Kaczkom należy zapewnić dostęp do zbiornika wodnego. Nie można trzymać drobiu w klatkach. W kurniku muszą być grzędy i gniazda. Powierzchni podłogi w przynajmniej 1/3 części musi być lita, pokryta ściółką taką jak: słoma, wióry drzewne, piasek lub torf. Kurnik musi posiadać otwory wyjściowe na wybieg dostosowane do wielkości ptaków. Łączna długość tych otworów musi wynosić przynajmniej 4 m2 na 100 m2 powierzchni pomieszczenia. Maksymalna ilość ptaków w kurniku: 4800 kurcząt, 3000 kur niosek, 5200 perliczek, 4000 samic kaczki piżmowej lub pekińskiej lub 3200 samców kaczki piżmowej lub pekińskiej lub innych kaczek, 2500 kapłonów, gęsi lub indyków.
 
Całkowita powierzchnia użytkowa kurników dla drobiu przeznaczonego do produkcji mięsnej w jednej jednostce produkcyjnej nie może przekraczać 1600 m2.
 
Bydło na uwięzi w budynkach można utrzymywać w małych gospodarstwach (do 40 sztuk) – za zgodą właściwego organu, jeżeli nie ma możliwości podzielenia zwierząt na grupy odpowiednie do ich sposobu zachowania się, pod warunkiem że mają one dostęp do pastwisk w okresie wypasania i mają dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni przynajmniej dwa razy w tygodniu wtedy, gdy wypasanie nie jest możliwe. Odstępstwo przewidziane w art. 95 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!