| Autor: mikolaj

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Nowe terminy naborów

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Nowe terminy naborów
W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Lokalna Grupa Działania "Kraina Wzgórz Trzebnickich" dolnośląskie 16.07.2013 31.07.2013
Lokalna Grupa Działania LIDER A4 dolnośląskie 01.07.2013 15.07.2013
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Izerskie" dolnośląskie 24.06.2013 23.07.2013
Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem lubelskie 01.07.2013 19.07.2013
Lokalna Grupa Działania "G6 Grzędy Sokalskiej" lubelskie 28.06.2013 17.07.2013
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS" lubelskie 17.06.2013 16.07.2013
Lokalna Grupa Działania "G6 Grzędy Sokalskiej" lubelskie 28.06.2013 17.07.2013
Lokalna Grupa Działania "Działaj z Nami" lubuskie 01.07.2013 15.07.2013
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo" łódzkie 15.07.2013 12.08.2013
Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" łódzkie 16.07.2013 06.08.2013
Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" łódzkie 08.07.2013 22.07.2013
Lokalna Grupa Działania "Dunajec Biała" małopolskie 12.07.2013 26.07.2013
Lokalna Grupa Działania "Dolina Karpia" małopolskie 19.07.2013 14.08.2013
Lokalna Grupa Działania "Korona Sądecka" małopolskie 01.07.2013 26.07.2013
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa małopolskie 01.07.2013 17.07.2013
Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" mazowieckie 16.07.2013 31.07.2013
Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich opolskie 16.07.2013 31.07.2013
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy" podkarpackie 09.07.2013 06.08.2013
Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" warmińsko-mazurskie 22.07.2013 05.08.2013
Lokalna Grupa Działania "Południowa Warmia" warmińsko-mazurskie 11.07.2013 29.07.2013
Lokalna Grup Działania "Mazurskie Morze" warmińsko-mazurskie 10.07.2013 26.07.2013
 
Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
Lokalne Grupy Działania + Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" + Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej + Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" + Lokalna Grupa Działania Małe Morze + Lokalna Grupa Działania "Lider Dolina Strugu" + Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski" + Lokalna Grupa Działania Małe Morze + Lokalna Grupa Działania "Zapiecek" + Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa + Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem + Lokalna Grupa Działania "Przyjazne Mazowsze" + Lokalna Grupa Działania "Kraina Drwęcy i Pasłęki" + Lokalna Grupa Działania "Razem na Wyżyny" + Lokalna Grupa Działania + Lokalna Grupa Działania "Gminy Nadpiliczne" + Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" + Lokalna Grupa Działania "Zielone Światło" + Lokalna Grupa Działania "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" + Lokalna Grupa Działania "Zielone Światło" + Lokalna Grupa Działania "Poddębice i Zadzim Kraina bez Barier" + Lokalna Grupa Działania "Dolina Karpia" + Lokalna Grupa Działania "Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich" + Lokalna Grupa Działania "Dolina Karpia" + Lokalna Grupa Działania "Zielone Sioło" + Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" + Lokalna Grupa Działania "Turystyczne Kaszuby" + Lokalna Grupa Działania "Promenada S12" + Lokalna Grupa Działania "G6 Grzędy Sokalskiej" + Lokalna Grupa Działania "Zapiecek" + Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS" + Lokalna Grupa Działania "G6 Grzędy Sokalskiej" + Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina + Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw + ARiMR + Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej + PROW 2007-2013 +
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!