| Autor: mikolaj

Składki na ubezpieczenie zdrowotne gospodarzy bez zmian

Odpowiadając na pismo Ministerstwa Zdrowia z 24 lipca br., przy którym przedstawiono do konsultacji społecznych "projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013" Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych nie zgłosił uwag dotyczących treści proponowanych zmian, gdyż przedłużają one obecnie obowiązujące przepisy na kolejny rok.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne gospodarzy bez zmian
Przekazano z kolei uwagi, zgłoszone przez wojewódzkie izby rolnicze postulujące określenie maksymalnej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość nie powinna być wyższa niż dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i wynosić maksymalnie 109,05 zł kwartalnie.

Kolejny postulat odnosi się do jasnego sprecyzowania wysokości naliczania składki w przypadku gospodarstwa będącego współwłasnością. Problem dotyczy współwłasności małżonków, członków rodziny, współwłasności wspólnego użytkowania ziemi itp. Aby uniknąć sytuacji, gdy każdy z współwłaścicieli płaci składkę od całej wspólnej powierzchni, wysokość składki powinna być określana proporcjonalnie do części współwłasności.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!