| Autor: redakcja1

Jakość handlowa przetworów owocowych w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową przetworów owocowych w zalewie, w tym owoców w syropie i w soku oraz kompotów. Kontrolą objęto łącznie 77 podmiotów, w tym 62 sklepy i 15 producentów.

Jakość handlowa przetworów owocowych w 2022 r.
Cechy organoleptyczne

Oceną organoleptyczną objęto 88 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Badania laboratoryjne

Parametry fizykochemiczne sprawdzono w 129 partiach, z czego 20 zakwestionowano (15,5%). Stwierdzono głównie zaniżoną masę netto po odsączeniu.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 161 partii, z czego w 29 stwierdzono nieprawidłowości (18,0%). Dotyczyły one m.in. braku:
  • Wskazania cechy charakterystycznej dzięki której produkt określany jest jako „lekki” (np. obniżonej zawartości cukru).
  • Informacji o zastosowanej obróbce termicznej („produkt pasteryzowany/sterylizowany”).
  • Deklaracji masy netto po odsączeniu.
 


Tagi:
źródło: