Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2016-09-22

  Fosfi Activ NPK 7-29-20

  Fosfi Activ NPK 7-29-20 to unikalny nawóz do pozakorzeniowego dokarmiania upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych, zawierająca fosforynową formę fosforu, która aktywizuje układ odpornościowy roślin.

 • 2016-09-14

  Jak skutecznie zwalczać szkodniki rzepaku? [video]

  Ze szkodnikami rzepaku problem jest od zawsze, ale od kilku lat stanowią jeszcze większe zagrożenie przede wszystkim na jesieni. Pchełki, śmietki, gnatarz, czy tantnisie mogą pogorszyć rozwój rzepaków, wpłynąć negatywnie na ich zdrowotność i przygotowanie do zimy.

 • 2016-09-06

  Grupa Azoty będzie miała nowe centrum badawczo-rozwojowe

  Grupa Azoty stawia na własne Centrum badawczo-rozwojowe w Tarnowie. Podpisana w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Grupą Azoty umowa na finansowe wsparcie kwotą 20 mln zł budowy Centrum rozpoczyna realizację tego projektu.

 • 2016-08-26

  Dobre wyniki Grupy Azoty na tle zmian na rynku nawozowym

  W pierwszym półroczu GK Grupa Azoty zrealizowała wyniki na poziomie działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości blisko 438 mln zł oraz EBITDA 695 mln zł przy przychodach 4,63 mld zł.

 • 2016-08-19

  Zmiany prawne ws. glifosatu

  Komisja Europejska Rozporządzeniem Wykonawczym UE/1313/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniła rozporządzenie wykonawcze UE/540/2011 (L208/2) w stosunku do warunków zatwierdzania substancji czynnej glifosat.

 • 2016-08-10

  Powszechny dostęp do związków chemicznych zwiększa poziom zagrożeń

  Poprawa przepisów, wprowadzenie ścisłej kontroli dostępu do potencjalnie groźnych substancji chemicznych i zwiększenie świadomości przede wszystkim dostawców to kluczowe działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego – ocenia prezes Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie.

 • 2016-08-09

  W ubiegłym roku rolnicy zakupili 67 tys. ton pestycydów

  W 2015 r. krajowa produkcja pestycydów wyniosła 31 tys. t i była niższa o 1,7% niż przed rokiem. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na potrzeby rolnictwa sprzedano 67 tys. t środków ochrony roślin w masie towarowej, czyli o 3,9% więcej niż w 2014 r. Blisko 80% środków pochodziło z importu.

 • 2016-08-05

  PSOR: Większość Polaków dostrzega korzyści płynące ze stosowania środków ochrony roślin

  Polacy zdają sobie sprawę, że dzięki środkom ochrony roślin żywność jest bezpieczna, niedroga i pożywna. Zapewnia to wzrost gospodarczy, dobrobyt społeczny oraz odpowiednią ochronę środowiska.

 • 2016-08-04

  Nawożenie w 2015 r. Zużycie nawozów mineralnych w Polsce spadło do 123 kg/ha

  W roku gospodarczym 2014/2015 zużycie nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych zmalało w odniesieniu do okresu poprzedniego o 7,3% i wynosiło 123,2 kg.

 • 2016-08-03

  Wzrosła krajowa produkcja nawozów azotowych i fosforowych

  W ubiegłym roku odnotowano relatywnie duży wzrost produkcji nawozów azotowych i fosforowych w Polsce.

 • 2016-07-27

  Popyt na nawozy jest wyraźnie mniejszy niż w latach poprzednich

  W maju 2016 r. zapotrzebowanie na podstawowe środki do produkcji rolnej było wprawdzie porównywalny do tego sprzed miesiąca, ale mniejszy od oczekiwanego, co skutkowało zniżka cen przede wszystkim nawozów mineralnych. Podrożały bezpośrednie nośniki energii co było następstwem zwyżki cen ropy naftowej na globalnych rynkach.

 • 2016-07-26

  Ceny nawozów na światowym rynku spadły o 20%

  W maju 2016 r. zaobserwowano obniżkę cen nawozów mineralnych w handlu globalnym. Ceny obniżyły się o 0,7%, w tym fosforan amonu potaniał o 2,5%, mocznik o 2,0%, sól potasowa o 1,9%, a ceny superfosfatu potrójnego zwiększyły się o 2,2% - poinformowali Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.