Warzywa

 • 2023-08-24

  Polska ważnym producentem warzyw na rynku Unii Europejskiej

  Polska jest czołowym unijnym producentem warzyw, po Hiszpanii i Włoszech. Roczna krajowa produkcja warzyw ogółem w latach 2004–2017 wynosiła od 4,8 do 5,7 mln ton i stanowiła około 9% zbiorów w Unii Europejskiej.

 • 2023-08-21

  Przebieg warunków upraw ziemniaków

  W tym roku sadzenie ziemniaków przeznaczonych na wczesny zbiór regionami rozpoczęto w marcu.

 • 2023-08-18

  Produkcja warzyw gruntowych

  Początek okresu wegetacyjnego w 2023 r. charakteryzował się niskimi temperaturami powietrza oraz sporym uwilgotnieniem gleby, co w wielu regionach kraju uniemożliwiło terminowe przeprowadzenie prac polowych i wpłynęło na minimalne opóźnienie siewów warzyw gruntowych.

 • 2023-08-17

  Zbiory ziemniaków

  W 2023 roku sadzenie ziemniaków przeznaczonych na wczesny zbiór rejonami rozpoczęto w marcu.

 • 2023-06-10

  Eksport warzyw i przetworów z Polski do Ukrainy

  Artykułami rolno-spożywczymi, które wygenerowały największe przychody z eksportu do Ukrainy były warzywa, w tym też grzyby i przetwory.

 • 2023-02-22

  Jakość handlowa ziemniaków w 2022 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kolejną kontrolę jakości handlowej ziemniaków.

 • 2023-01-05

  Jakość handlowa przetworów warzywnych w 2022 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej sałatek i surówek warzywnych (w tym oferowanych luzem), którą objęto 108 podmiotów (61 lokali gastronomicznych, 47 sklepów).

 • 2022-12-29

  Zbiory warzyw gruntowych

  Przebieg warunków pogodowych w trakcie okresu wegetacyjnego w 2022 r. nie sprzyjał uprawie większości gatunków warzyw gruntowych.

 • 2022-12-27

  Zbiory ziemniaków

  Warunki wegetacji – od posadzenia do zbiorów były zróżnicowane dla upraw ziemniaka.

 • 2022-10-31

  Sytuacja ziemniaka w Europie

  20 października odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Ziemniaki” Copa-Cogeca, na którym Polskę reprezentował Wiesław Grudzień ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Podczas posiedzenia polski ekspert został wybrany na wiceprzewodniczącego grupy.

 • 2022-10-31

  Jakość handlowa ziemniaków w 2022 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ziemniaków.

 • 2022-10-17

  Produkcja warzyw gruntowych

  Warunki pogodowe w prawie całym dotychczasowym okresie wegetacji w 2022 r. nie były korzystne dla uprawy większości gatunków warzyw.

 • 2022-10-11

  Zbiory ziemniaków

  Warunki wegetacji – od posadzenia do połowy września były zróżnicowane dla upraw ziemniaka.
Warzywnictwo