Warzywa

 • 2024-07-05

  Stan upraw ogrodniczych

  Dotychczasowy przebieg warunków pogodowych na przeważającym obszarze kraju nie był sprzyjający dla upraw warzyw gruntowych.

 • 2024-05-15

  Ocena przezimowania warzyw

  Zaawansowanie prac polowych i siewów warzyw gruntowych pod koniec marca i na początku kwietnia 2024 r. było zróżnicowane.

 • 2024-02-13

  Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka

  W siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2022-2025, poświęcone odmianom ziemniaka, które prowadziła prof. dr hab. Barbara Sawicka (UP w Lublinie).

 • 2023-12-28

  Zbiory ziemniaków

  Warunki wegetacji – od posadzenia do połowy września bieżącego roku były mało korzystne dla upraw ziemniaka.

 • 2023-12-28

  Niższe zbiory ziemniaków

  Warunki wegetacji – od posadzenia do połowy września były mało sprzyjające dla upraw ziemniaka. Chłodna pogoda w okresie wiosny z niedoborem opadów hamowała wzrost i rozwój roślin.

 • 2023-11-27

  Jest decyzja KE w sprawie pomocy dla producentów brokułów i kalafiorów

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w czwartek 16 listopada 2023 r. Komisja Europejska wydała decyzję o zgodności ze wspólnym rynkiem programu pomocy dla producentów kalafiorów i brokułów, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

 • 2023-11-20

  Polska największym producentem dyni w Unii Europejskiej

  Polska od 2020 r. jest zdecydowanie największym producentem dyni w Unii Europejskiej. Według dostępnych danych Eurostatu w latach 2014-2022 obszar uprawy dyni w Polsce zwiększył się z 1,1 tys. ha, do 8,9 tys. ha. Wraz ze zwyżką powierzchni zasiewów dynamicznie zwiększyły się krajowe zbiory dyni, z 48 tys. ton w 2014 r. do około 400 tys. ton w roku 2022, a więc 8-krotnie.

 • 2023-10-24

  Pomoc finansowa dla producentów kalafiorów lub brokułów

  Zgodnie z § 13zzi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 30 października 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta...

 • 2023-10-23

  Zbiory warzyw

  Całkowitą produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) ocenia się obecnie na ponad 3,8 mln t, a więc na poziomie niższym o 3% w porównaniu do roku ubiegłego.

 • 2023-10-23

  Przebieg warunków pogodowych w uprawie warzyw

  Warunki pogodowe w trakcie obecnego okresu wegetacyjnego charakteryzują się dużą zmiennością.

 • 2023-10-10

  Zbiory ziemniaków

  Warunki wegetacji – od posadzenia do połowy września były mało sprzyjające dla upraw ziemniaka.

 • 2023-08-24

  Polska ważnym producentem warzyw na rynku Unii Europejskiej

  Polska jest czołowym unijnym producentem warzyw, po Hiszpanii i Włoszech. Roczna krajowa produkcja warzyw ogółem w latach 2004–2017 wynosiła od 4,8 do 5,7 mln ton i stanowiła około 9% zbiorów w Unii Europejskiej.

 • 2023-08-21

  Przebieg warunków upraw ziemniaków

  W tym roku sadzenie ziemniaków przeznaczonych na wczesny zbiór regionami rozpoczęto w marcu.
Warzywnictwo