| Autor: redakcja4

Nowe prawo UE w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania

Wraz z początkiem 2013 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. To nakłada na zakłady mięsne obowiązek dostosowania swojej produkcji do wymagań prawnych.

Nowe prawo UE w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania

Rozporządzenie wprowadza nowe wymagania dotyczące:

 • procedur obowiązujących w rzeźniach i organizacji pracy
 • kwalifikacji pracowników zatrudnionych w rzeźniach
 • infrastruktury i wyposażenia rzeźni

Mając na uwadze fakt, iż wprowadzone zmiany będą wymagały zarówno nakładów finansowych na inwestycje, jak i czasu na ich wprowadzenie przepisy rozporządzenia wprowadzają następujące okresy przejściowe:

dla podmiotów, które rozpoczęły działalność przed 1 stycznia 2013 r., do dnia 8 grudnia 2019 r. nie mają zastosowania przepisy art. 14 ust. 1 dotyczące rozplanowania, budowy i wyposażenia rzeźnido dnia 8 grudnia 2015 r. państwa członkowskie mogą postanowić, aby świadectwa kwalifikacji, były wydawane przy zastosowaniu procedury uproszczonej w przypadku osób, których odpowiednie doświadczenie zawodowe wynosi co najmniej trzy lata

Rozporządzenie wprowadza obowiązek posiadania przez każdą rzeźnię pisemnych procedur operacyjnych odnośnie wszystkich działań dotyczących zwierząt od momentu ich przybycia do rzeźni do momentu wykrwawienia.

W każdej rzeźni z wyjątkiem tych o małej zdolności ubojowej, musi zostać zatrudniony pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt. Pracownik ten musi posiadać

 • obowiązki określone w procedurach operacyjnych
 • świadectwo kwalifikacji w odniesieniu do wszystkich nadzorowanych czynności
 • kompetencje do wydawania poleceń personelowi w zakresie poprawy warunków dobrostanu zwierząt

Pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt musi prowadzić rejestr działań podjętych, aby poprawić dobrostan zwierząt w rzeźni.

Przepisy mówią także o konieczności wyposażenia sprzętu do krępowania i ogłuszania w instrukcje dt. użytkowania, tj. gatunki, kategorie, liczbę lub masę ciała zwierząt, dla których urządzenia te są przeznaczone, właściwe parametry; metodę monitorowania skuteczności oraz zalecenia dotyczące konserwacji i kalibracji urządzeń do ogłuszania.

Rozporządzenie wprowadza także szereg nowych wymaga dotyczących infrastruktury i urządzeń wykorzystywanych w rzeźniach:

1. Zagrody, przejścia i korytarze muszą umożliwiać:

 • swobodne poruszanie się zwierząt bez zakłóceń, zgodnie z wzorcami zachowania:
 • świniom lub owcom chód obok siebie, z wyjątkiem korytarzy prowadzących do urządzeń do krępowania
2. Magazyn żywca
 • zagrody bezpieczne dla zwierząt i oznaczone w sposób widoczny, poprzez wykazanie daty i godziny przybycia zwierząt oraz maksymalnej liczby zwierząt
 • przygotowane i utrzymane w gotowości zagrody do izolacji zwierząt wymagających szczególnej opieki
3. Urządzenia do krępowania muszą
 • optymalizować ogłuszanie lub uśmiercanie
 • zapobiec okaleczeniom lub urazom zwierząt
 • minimalizować czas skrępowania

Wprowadzenie przepisów rozporządzenia Rady 1099/2009 będzie wiązało się z dużym nakładem pracy zarówno podmiotów gospodarczych jak i Inspekcji Weterynaryjnej. W przypadku podmiotów gospodarczych trudności mogą wiązać się także koniecznością zwiększenia nakładów finansowych na inwestycje, szkolenie pracowników, a być może także zwiększenie zatrudnienia.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!