Cukier w Polsce ciągle drogi. Koalicja indywidualnych i przemysłowych użytkowników cukru chce zniesienia kwot cukrowych

Zdaniem większości przedstawicieli branży cukierniczej, ceny cukru w Polsce są zbyt wysokie. W związku z tym w 2012 roku została zawiązana koalicja między organizacjami reprezentującymi przemysł żywnościowy a konsumentami, mająca na celu zapewnienie dostaw tańszego cukru zarówno producentom jak i konsumentom.

Cukier w Polsce ciągle drogi. Koalicja indywidualnych i przemysłowych użytkowników cukru chce zniesienia kwot cukrowych
Według przedstawicieli Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Stowarzyszenia Polskich Konsumentów Wyrobów Gotowych, w 2012 roku konsumenci i producenci w Unii Europejskiej przepłacili za cukier blisko 5 mld euro, natomiast w samej Polsce 500 mln euro, tj. 2 mld złotych.
 
Warto podkreślić, iż pomimo wysokiej produkcji cukru w sezonie 2011/2012, spadku cen na światowych giełdach (od 15% do 17%) oraz bardzo dobrych prognoz na rok 2012/2013 ceny cukru w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w Polsce, w dalszym ciągu utrzymują się bardzo wysokim poziomie.

W ocenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, produkcja cukru w Polsce w całym 2013 roku wyniesie 1,85-1,90 mln ton. Natomiast ustalona dla Polski kwota produkcyjna jest o 200 tys. ton za niska wobec zapotrzebowania i aż o 500 tys. ton za mała w stosunku do możliwości produkcyjnych i rolnictwa polskiego i wynosi 1,40 mln ton.

Wykreowany w ten sposób deficyt spowodował, że producenci cukru sztucznie windują jego ceny do absurdalnie wysokich poziomów, które w żaden sposób nie zbliżają się do ceny referencyjnej ustalonej na poziomie 404 € za tonę. Przypomnijmy, że był to jeden z głównych celów  przeprowadzonej w 2006 roku reformy rynku cukru. W rzeczywistości w 2012 roku światowa cena cukru białego wynosiła 464 €/tonę, podczas gdy w tym samym czasie w UE - 708 €/tonę, w Polsce sięgnając nawet do 820 – 850 €/tonę.

Porównując zatem siłę nabywczą polskich konsumentów i przedsiębiorstw, rzeczywista wartość tony cukru w Polsce była czterokrotnie wyższa niż dla konsumentów i producentów w Niemczech.

W związku z tym polscy producenci uważają, że Komisja Europejka powinna znieść kwotowanie produkcji cukru w Europie. Ta z kolei bierze pod uwagę utrzymanie tych kwot aż do 2020 roku, mimo wcześniejszych planów zniesienia w 2015 roku. Polski rząd popiera stanowisko UE.

Przedstawiciele zawiązanej koalicji* są zdania, że dalsze utrzymywanie obecnego systemu jest wysoce szkodliwe zarówno dla użytkowników, jak i polskiego cukrownictwa, którego potencjał produkcyjny jest znacząco wyższy od wyznaczonych urzędowo kwot.

* Koalicja indywidualnych i przemysłowych użytkowników cukru została zawiązana w roku 2012. Składa się z organizacji reprezentujących branże przemysłu żywnościowego oraz konsumentów. W skład koalicji wchodzą:
  • Rada Krajowa Federacji Konsumentów
  • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców,
  • POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów  Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych,
  • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków,
  • Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy"

Głównym celem działania koalicji jest doprowadzenie do zapewnienia stabilnego zaopatrzenia w cukier zarówno konsumentów jak i przetwórców po cenach wynikających z wolnego rynku, a nie ze sztucznie ograniczanej podaży tego surowca wynikającej z obecnej regulacji rynku. Koalicja popiera rozwój produkcji cukru w Polsce w oparciu o rodzimie zaplecze produkcyjne i doprowadzenie do pełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego polskiego cukrownictwa i rolnictwa.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!