Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w Polsce w 2012 roku [tabela]

Jak wynika z wynikowego szacunku produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2012 roku, przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku łączne zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych wyniosły 557 tys. ton i były o 5,0% wyższe od tych z 2011 roku.

Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w Polsce w 2012 roku [tabela]
W 2012 roku zanotowano wzrost produkcji większości gatunków owoców z tej grupy, z wyjątkiem truskawek, których zbiory oszacowano na poziomie blisko 10% niższym od ubiegłorocznego.

Do szacunku produkcji truskawek, podobnie jak w latach poprzednich, włączono areał uprawy tego gatunku z ogrodów przydomowych. Łączne zbiory truskawek w bieżącym roku wyniosły  około 150  tys. ton i były o  9,6% niższe od  niezbyt wysokich  zbiorów 2011 r. i aż o 18,5% niższe od średniej 2006–2010. Podczas zimy 2011/2012 plantacje truskawek uległy znacznym uszkodzeniom mrozowym. Część z nich została zaorana, wobec  czego areał uprawy  truskawek uległ ograniczeniu. Ponadto plonowanie truskawek na przeważającymobszarze kraju było słabsze. Poza stratami  mrozowymi w niektórych rejonach wystąpiły wiosenne przymrozki, niedobór wilgoci w glebie, a w końcowej fazie zbiorów nadmiar opadów i gnicie owoców. Zdecydowanie lepsze były warunki wegetacji dla truskawek jesiennych.

Łączne zbiory porzeczek wyniosły blisko 195 tys. ton i były o 14,7% wyższe od słabych zbiorów uzyskanych w 2011 roku. Podobnie jak w roku ubiegłym, odnotowano duże zróżnicowanie  w  plonowaniu  w  zależności  od  rejonu  kraju. Dobre plonowanie porzeczek zanotowano w 2012 roku w Wielkopolsce, gdzie w poprzednim roku produkcja tych owoców była bardzo słaba oraz na Lubelszczyźnie.

Produkcja malin w 2012 roku była rekordowa i została oszacowana na 127 tys. ton tj. o 7,7% wyżej niż w także rekordowym roku 2011 r. Do osiągnięcia tak wysokiej produkcj przyczyniły się sprzyjające warunki owocowania, szczególnie dla odmian powtarzających których udział w uprawie ma coraz większe znaczenie.

Zbiory agrestu były wyższe niż w 2011 roku (o 11,8%) i oszacowano je na około 16 tys. ton. Plonowanie agrestu było także wyższe od ubiegłorocznego.

Łączne zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych wyniosły  ponad  69  tys.  ton, tj. o 11,3% więcej niż  w 2011 r.  Przyczyniło się do tego zwiększenie plonowania i zbiorów borówki wysokiej  oraz aronii. Powierzchnia uprawy borówki wysokiej z roku na rok systematycznie wzrasta, a w bieżącym roku plonowanie tego gatunku było bardzo dobre.

Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w Polsce w 2012 roku

(kliknij w obrazek, aby go powiększyć)

a) Przeciętne  roczne
b) Aronia, borówka wysoka oraz inne krzewy owocowe i plantacje jagodowe

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!