| Autor: mikolaj

Produkcja i zbiory warzyw gruntowych w Polsce w 2012 roku [tabela]

W 2012 roku ogólna powierzchnia uprawy warzyw gruntowych z uwzględnieniem uprawy w ogrodach przydomowych była nieco niższa od ubiegłorocznej. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano niewielki spadek powierzchni uprawy większości podstawowych gatunków. Wzrost areału uprawy zanotowano jedynie dla kalafiorów i nieznaczny dla buraków ćwikłowych - podaje Główny Urząd Statystyczny w wynikowym szacunku produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2012 roku.

Produkcja i zbiory warzyw gruntowych w Polsce w 2012 roku [tabela]
Zbiory warzyw gruntowych wyniosły 4553 tys. t, tj. o 5,2% mniej od dość wysokich zbiorów roku ubiegłego, przy czym spośród podstawowych gatunków, jedynie dla kalafiorów odnotowano wzrost produkcji. Natomiast największy  spadek  zbiorów  zanotowano dla kapusty. Spadek produkcji  większości  gatunków  warzyw  gruntowych  był  wynikiem ograniczenia areału ich uprawy oraz niższego plonowania.

Szacuje się, że łączna produkcja kapusty wyniosła w bieżącym roku ok. 1,1 mln ton, tj. o 7,4% mniej niż w 2011 r. Zmniejszenie zbiorów kapusty było wynikiem zarówno spadku plonów,  jak  i  areału  jej  uprawy. Chociaż  w  2012 roku warunki agrometeorologiczne sprzyjały dobremu plonowaniu kapusty,  to w porównaniu do bardzo wysokiego plonowania z poprzedniego sezonu, odnotowano niższe plony tego gatunku warzyw.

W 2012 roku zbiory kalafiorów wyniosły  246  tys. ton i były o 4,2% wyższe niż w roku ubiegłym. Niewielki wzrost produkcji w porównaniu do roku ubiegłego był wynikiem zwiększenia powierzchni  uprawy, gdyż plonowanie  tego  gatunku warzyw w 2012 roku było nieco niższe od bardzo wysokiego uzyskanego w poprzednim sezonie wegetacji. Jednak sprzyjające warunki, jakie wystąpiły jesienią przyczyniły się do uzyskania także w 2012 roku bardzo wysokich plonów późnych odmian kalafiorów.

Produkcję cebuli w 2012 roku ocenia się na ok.  642 tys. ton, tj. o 5,1%  mniej w porównaniu do  zbiorów  roku  ubiegłego,  przy  zmniejszeniu  powierzchni  jej  uprawy i nieznacznym wzroście plonowania. Cebula z tegorocznych zbiorów jest na ogół dobrej jakości oraz dostatecznie zaschnięta, co przyczyni się do zwiększenia jej wartości przechowalniczej.
 
W 2012 warunki dla plonowania warzyw korzeniowych,podobnie jak dla kapustnych, były korzystne. Warunki agrometeorologiczne, szczególnie jesienią  sprzyjały przyrostowi masy korzeni. Uzyskane w 2012 roku plony warzyw z tej grupy są wysokie, choć niższe od bardzo wysokich z roku poprzedniego. Jakość marchwi i buraków ćwikłowych z tych zbiorów jest  także  bardzo dobra.

czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!