| Autor: redakcja1

Sektor zbóż w Chorwacji

Dnia 1.07.2013 roku Chorwacja stała się 28. członkiem Unii Europejskiej. Fakt ten ma doniosłe polityczne i historyczne znaczenie. Jednak jego konsekwencje dla unijnego rynku zbóż będą ograniczone - oceniają Bank BGŻ.

Sektor zbóż w Chorwacji
Chorwacja liczy 4,4 mln mieszkańców i zajmuje pod tym względem 21 miejsce w Unii tuż po Irlandii. Całkowita powierzchnia kraju to 56,6 tys. km2, a zatem więcej niż powierzchnia Słowacji i mniej niż powierzchnia Łotwy.
 
Jak wynika z danych Eurostatu, łączny obszar upraw pod zasiewami zbóż w 2010 r. wynosił 0,58 mln ha, co stanowi około 1/13 tej powierzchni w Polsce.
 
Główne tereny produkcji zbóż leżą na nizinach w regionie północnym i na północnym-wschodzie (Sławonia) kraju. Warunki klimatyczno-glebowe są tam podobne do występujących w południowych Węgrzech i w północnej Serbii, gdzie jest dobrze rozwinięta produkcja zbóż, w tym przede wszystkim kukurydzy na ziarno.
 
Jednakże niewielki areał gruntów ornych powoduje, że Chorwacja nie jest znaczącym producentem zbóż. Według najnowszych prognoz zamieszczonych w raporcie „Strategie grains" w sezonie 2013/2014 kraj ten wyprodukuje:
- 1,09 mln t pszenicy,
- 1,89 mln t kukurydzy
- 0,23 mln t jęczmienia.

Produkcja ta będzie stanowiła odpowiednio zaledwie 0,8; 2,9 i 0,4% całkowitej prognozowanej produkcji w UE-28.

 
Jak wynika z danych, zawartych w „Strategie grains" w sezonie 2012/2013 Chorwacja wyeksportowała do krajów UE-27 około 200 tys. t pszenicy i 37 tys. t kukurydzy. Zdecydowana większość eksportu skierowana była do Włoch, bo w ilości 152 tys. t pszenicy i 22 tys. t kukurydzy.
 
Chorwacja ma zapewniony dobry dostęp do morza i leży bardzo blisko głównych światowych importerów zbóż. Podstawowe tereny produkcji zbóż są położone w bezpośrednim sąsiedztwie Dunaju, którym spławiane są duże ilości ziarna. Ponadto znajduje się również bardzo blisko północnych Włoch, który to region sprowadza duże ilości zbóż paszowych.
 
W związku z tym, od momentu wstąpienia Chorwacji do UE kraj ten zwiększy wymianę handlową zbożami i jego produktami z pozostałymi krajami Wspólnoty. Być może wstąpienie do UE i objęcie chorwackiego rolnictwa Wspólną Polityką Rolną oraz innymi uregulowaniami unijnymi spowoduje wzrost produkcji rolniczej, w tym również zbóż.

Czytaj także: Znikomy wpływ Chorwacji na sektor mleczarski w UE
 
Mimo, że obecne rozszerzenie UE nie oznacza dużej zmiany dla unijnego rynku zbóż, być może z punktu widzenia poszczególnych firm lub rolników w naszym kraju stanowi pewne szanse, które warto dojrzeć i wykorzystać - zauważa Bank BGŻ.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!