| Autor: mikolaj

Do 26 lipca trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach"

ARiMR otrzymała dodatkowe środki w wysokości 250 milionów złotych na wdrażaną przez siebie część Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Pozwoli to na zorganizowanie nowych naborów wniosków w ramach tego programu.

Do 26 lipca trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na
Pierwszy z nich dotyczący wsparcia na "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach". Wnioski można składać od 15 lipca do 26 lipca 2013 r. Wnioski o dofinansowanie takich inwestycji należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie. Do dyspozycji wnioskodawców w ramach tego naboru jest kwota około 80 milionów złotych.

Dotychczas ARiMR podpisała 94 umowy o przyznanie pomocy na "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach" na kwotę blisko 586 mln zł, a przekazała w formie płatności zaliczkowych i refundacji dla beneficjentów, którzy zrealizowali inwestycje kwotę blisko 500 mln zł.

ARiMR przypomina również, że prowadzi nabór wniosków o pomoc z PO RYBY 2007 - 2013 na "Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką" środek 1.5 - wnioski są przyjmowane do 31 grudnia 2013 r. Wsparcie można otrzymać m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia umożliwiające zdobycie innego zawodu niezwiązanego z rybołówstwem. Wsparcie w formie rekompensaty finansowej przysługuje również rybakom, którzy utracili miejsca pracy, można je uzyskać także na pokrycie części kosztów nabycia statku rybackiego oraz w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Więcej informacji  można uzyskać na stronie arimr.gov.pl  w zakładce "PO Ryby 2007-2013" oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!