| Autor: mikolaj

Ustalenia Rady AGRIFISH

Ustalenia Rady AGRIFISH
Podczas posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, odbywającego się 18-20 grudnia br. w Brukseli, głównymi punktami obrad w zakresie rybołówstwa były:
 
  1. projekty dwóch rozporządzeń ustalających możliwości połowowe dla statków UE dotyczące stad ryb w wodach UE (Morze Północne i wody zachodnie) oraz tych, które są przedmiotem porozumień międzynarodowych;
  2. projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowy długoterminowy plan dla zasobów dorsza na Morzu Północnym;
  3. projekt rozporządzenia ustalającego kwoty połowowe na rok 2013 na Morzu Czarnym.

W przypadku wszystkich dokumentów osiągnięto porozumienie polityczne na bazie kompromisów wypracowanych przez prezydencję cypryjską we współpracy z Komisją Europejską (KE) oraz państwami członkowskimi.
 

Spośród omawianych zagadnień najistotniejsze znaczenie dla unijnego sektora rybackiego, w tym polskiego rybołówstwa dalekomorskiego, mają wskazane w punkcie 1. dwa rozporządzenia dotyczące możliwości połowowych dla statków UE na wodach unijnych i innych obszarach morskich. Ustalają one całkowite dopuszczalne połowy (tzw. TAC / kwoty połowowe) dla floty UE, a także odzwierciedlają wyniki negocjacji prowadzonych przez UE (w tym przy udziale Polski) w ramach Regionalnych Organizacji Zarządzania Rybołówstwem i niektórych dwustronnych umów rybackich, których stroną jest UE.
 

Ustalone w efekcie dalekomorskie możliwości połowowe dla Polski na rok 2013 obrazuje tabela:

Gatunek Strefa połowowa Kwota na rok 2013 (tony)
Molwa niebieska BLI/67- 1
Halibut niebieski GHL/2A-C46 16
Makrela MAC/2CX14- 1079
Śledź HER/1/2 699
Dorsz COD/1/2B 3057
Karmazyn RED/51214 222
Kalmar illeks SQI/N34 227
Krewetka NAFO 3M -
Krewetka NAFO 3L 96
Kryl FAO 48 5 610 000
Dorsz COD/N3M 536
Ostrobok peruwiański CJM/SPRFMO 8124,3

Należy przypomnieć, że możliwości połowowe na rok 2013 na Morzu Bałtyckim Rada UE ustaliła już w październiku bieżącego roku.
 

Ponadto ministrowie osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia ustalającego na 2013 r. możliwości połowowe na Morzu Czarnym dla Rumunii i Bułgarii.
 

W efekcie dyskusji utrzymano na zeszłorocznym poziomie całkowite dopuszczalne połowy (TAC) dla obu stad objętych rozporządzeniem czyli skarpa (turbota) i szprota. Dodatkowo uznano za niezbędne ustanowienie odpowiednich środków, takich jak systemy kontroli i poziomy odniesienia dla nieraportowanych i nielegalnych połowów skarpa w Morzu Czarnym, gdzie oprócz Rumunii i Bułgarii poławiają państwa nienależące do UE.
 

Odnośnie rewizji planu dorsza na Morzu Północnym, dyskusja skoncentrowała się na zmianie dwóch przepisów obowiązującego planu odnoszących się do ustalania przez Radę UE możliwości połowowych oraz regulacji nakładu połowowego. Ministrowie zgodnie uznali, że środki dotyczące ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów stanowią wyłączną kompetencję Rady i zostały one przyjęte w oparciu o art. 43 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!