| Autor: redakcja6

Ustalenia w sprawie połowu ryb na Warmii i Mazurach

Władze urzędu marszałkowskiego w Olsztynie poinformowały o możliwości wyłowienia z jezior Warmii i Mazur ponad 81 ton ryb w okresie ochronnym – szczupaków i sandaczy. Działanie to ma na celu pozyskanie ikry i wyhodowanie narybku do zarybienia użytkowych akwenów.

Ustalenia w sprawie połowu ryb na Warmii i Mazurach
W opinii władz urzędu, działalność człowieka powoduje stopniową eutrofizację wód, czyli zamieranie i zmniejszanie populacji niektórych gatunków ryb. W związku z tym wiele znaczących gatunków nie ma możliwości do prawidłowego rozrodu i zostaje wypierana z siedlisk. Aby uchronić wymierające stworzenia rybacy z Warmii i Mazur wyławiają co roku chronione gatunki i pozyskują z nich ikrę, celem wyhodowania narybku i zarybienia nowych wód.
 
Nad przebiegiem procederu zarybiania czuwa marszałek województwa, który zgodnie z wymogami unijnymi, wydaje odpowiednie decyzje zezwalające na połów ryb. Na analizowanym obszarze, decyzje te obejmują przede wszystkim: sielawę, sieję, szczupaka, sandacza i suma potokowego.
 
W bieżącym sezonie stosowne pozwolenie otrzymały 32 gospodarstwa rybne, które mogą dokonywać połowów na 325 jeziorach i odłowić łącznie: 76 ton szczupaka, 5 ton sandacza i 200 kg sielawy. Gospodarstwa jednocześnie zobowiązane zostały do przestrzegania określonych zasad. Muszą przede wszystkim zapewnić odpowiednie warunki przetrzymywania odłowionych ryb. Z kolei po uzyskaniu ikry ryby z powrotem wspuścić do wód, z których zostały odłowione. Wymagane jest też złożenie do urzędu marszałkowskiego sprawozdania z połowu i zarybienia.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!