| Autor: redakcja1

Ceny środków produkcji dla rolnictwa w Polsce (maj 2015)

W maju 2015 r. podobnie jak w miesiącu poprzednim zanotowano umiarkowane zwyżki cen na rynku bezpośrednich nośników energii – podaje Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Ceny środków produkcji dla rolnictwa w Polsce (maj 2015)

Ceny paliw

Ceny zwiększono przeciętnie o 0,2%, w tym najbardziej wzrosły ceny paliw ropopochodnych, np. oleju opałowego o 2,2% i benzyny o 1,9%. Podwyżki cen paliw ropopochodnych wynikały głownie ze wzrostu cen ropy naftowej na globalnych rynkach.

 

W obrębie 12 miesięcy ceny nośników energii zmalały jednak przeciętnie o 5,7%, co wynikało z uwarunkowań na globalnym rynku surowców energetycznych. Najbardziej w tym czasie potaniał gaz propan-butan LPG o 20,5%, olej opałowy o 14,2% oraz olej napędowy o 12,1%. W najbliższych miesiącach letnich ceny paliw ropopochodnych mogą jeszcze tradycyjnie się zwiększyć. Zwyżkom cen będą sprzyjać notowane od kilku miesięcy wzrostowe trendy cen ropy naftowej na światowych rynkach.

 

Na świecie surowce energetyczne wyraźnie drożeją kolejny miesiąc. W maju 2015 r. przeciętny ich wzrost wyniósł 7,9% w odniesieniu do miesiąca poprzedniego, w tym ropa Brent zdrożała o 8,7%, a gaz ziemny o 3,5%. Obserwowana w maju zwyżka cen ropy naftowej wynikała przede wszystkim z ograniczenia wydobycia w USA.

 

Z danych zebranych przez ekspertów IERiGŻ wynika, że relatywnie niski poziom cen ropy naftowej pod koniec 2014 r. i w pierwszych miesiącach 2015 r. spowodował wyraźny spadek rentowności wydobycia surowca z łupków. W czasie zaledwie kilku miesięcy liczba odwiertów w USA zmalała prawie o połowę, osiągając najmniejszy poziom od 2010 r. Ceny bezpośrednich nośników energii były w maju 2015 r. przeciętnie o 39,5% mniejsze niż rok wcześniej, w tym ropa Brent potaniała o 41,3%, a gaz ziemny o 32,8%.

Wzrost cen środków ochrony roślin

Na rynku krajowym umiarkowanie zwiększył się popyt na środki ochrony roślin, co skutkowało nieznacznymi wzrostami cen. Ceny pestycydów zostały zwiększone średnio o 0,3%. W czasie 12 miesięcy ceny środków ochrony roślin wzrosły przeciętnie o 1,5%.

 

Ceny materiałów budowlanych w maju 2015 r. obniżyły się o 0,4% w odniesieniu do miesiąca poprzedniego i o 1,9% wobec zeszłego roku. Trwający od początku 2015 r. wzrost cen maszyn rolniczych został zahamowany. W maju średnie ceny pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca. W trakcie roku wzrosły one o 3,5%, w tym najsilniej podrożały kultywatory o 11,7%.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!