Biopaliwo szkodzi środowisku?

Uprawa roślin przeznaczonych na biopaliwo, powoduje więcej gazów cieplarnianych niż myślano.

Biopaliwo szkodzi środowisku?
Naukowcy z Massachusetts na podstawie modelu obliczeniowego stworzyli symulację prezentującą ile gazów cieplarnianych, których źródłem będzie jedynie uprawa roślin przeznaczonych na biopaliwo, dostanie się do atmosfery do końca XXI wieku. Wzięli oni pod uwagę dwa wcześniej niezbadane w tym kontekście czynniki. Pierwszym z nich jest podtlenek azotu, zwany rozweselającym uwalniany przez nawozy. Drugi czynnik to rolnictwo pośrednie. Ma ono miejsce, gdy pole uprawne lub pastwisko zostaje przeniesione w inne miejsce w celu ich przygotowania pod uprawę roślin do produkcji biodiesla lub innych paliw tej kategorii.

 
Naukowcy przebadali dwa rodzaje terenów pod uprawy na biopaliwa. Pierwszy z nich to powierzchnie uprawne przekształcane z terenów dziewiczych. Drugi model koncentrował się na istniejących już wcześniej polach uprawnych, przy czym wydajność pól została zwiększona przy pomocy nawozów.

 
Z badań wynikło, że w obu przypadkach do atmosfery dostają się znaczne ilości niebezpiecznych gazów cieplarnianych. Tereny dziewicze bowiem wymagały przygotowania pod uprawę. W tym celu należało ściąć pochłaniające dwutlenek węgla drzewa. Natomiast w drugim przypadku konieczne było wykorzystanie dodatkowych ilości nawozów, uwalniających wskutek zachodzących w glebie reakcji chemicznych podtlenek azotu – niebezpieczny gaz cieplarniany.

 
Naukowcy twierdzą, że nie trzeba jednak rezygnować z uprawy roślin pod biopaliwa, aby zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Wystarczy, że zoptymalizowane zostanie wykorzystanie nawozów do rzeczywistego zapotrzebowania roślin. W ten sposób będzie można uniknąć zbędnych resztek pestycydów przekształcających się w glebie w gaz rozweselający.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!