Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Ile wyniesie w 2013 roku?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 roku, stawka zwrotu  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do celów rolniczych, wyniesie w 2013 roku 0,95 zł za litr paliwa.

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Ile wyniesie w 2013 roku?
Rozporządzenie weszło w życie 25 grudnia bieżącego roku. Zostało wydane przez Radę Ministrów, jak corocznie, w terminie do końca listopada z uwzględnieniem projektu ustawy budżetowej na następny rok, a także obowiązującej stawki podatku akcyzowego od oleju napędowego.
 
Dopłaty do paliwa rolniczego udzielane są gospodarzom od 2006 roku. Celem wprowadzonej 1 kwietnia 2006 roku ustawy jest pomoc finansowa producentom rolnym oraz chęć zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku unijnym .
 
Podstawą zwrotu stawki akcyzy są faktury VAT (lub ich kopie za potwierdzeniem zgodności z oryginałem), które należy przedstawić we właściwym urzędzie gminnym ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu wraz z odpowiednim wnioskiem.
 
W przypadku, gdy rozpatrywane grunty są przedmiotem posiadania współwłaścicieli, pozostali wspólnicy zobowiązani są do udzielenia pisemnej zgody na odbiór przez wskazanego współwłaściciela zwrotu podatku dochodowego. Zgoda taka jest udzielona w składanym wniosku. Nie dotyczy jednak małżonków.
 
Kwota stawki tego podatku zależna jest od ilości oleju napędowego, jaką zakupiono, wynikająca z faktur VAT oraz od stawki zwrotu podatku ustalonego zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie. Oblicza się ją jako iloczyn tych dwóch wartości. Stawka podatku nie może być jednak wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu za jeden litr oleju napędowego, liczby 86 (0,95 zł x 86 = 81,70 zł/ha) oraz powierzchni użytków rolnych.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!