| Autor: mikolaj

Podstawa prawna ważenia pojazdów jest nieważna

Podstawa prawna ważenia pojazdów jest nieważna - tak przynajmniej uznała Komisja Europejska, podczas rozpatrywania skargi Marka Różyckiego przeciw Polsce.

Podstawa prawna ważenia pojazdów jest nieważna
Jak podaje Polska Izba Paliw Płynnych sprawa dotyczy nakładania kar za przekroczenia nacisków na osie, w przypadku gdy nie została przekroczona dopuszczalna ładowność pojazdu.

Wszystko opiera się na wykonaniu - a w zasadzie na nie wykonaniu obowiązków przez Polskę. Ratyfikując, po przeprowadzonym referendum, Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska wyraziła zgodę na okres przejściowy w zakresie wymagań dla sieci drogowej. Określony został o w załączniku XII do ww. traktatu i trwał do 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z nim w okresie przejściowym, tj. do 31 grudnia 2010 r. pojazdy mogły korzystać z niezmodernizowanej części polskich dróg jedynie pod warunkiem, iż spełniają polskie normy nacisku na oś. Po upływie okresu przejściowego cała sieć drogowa miała zostać udostępniona do korzystania przez pojazdy w transporcie międzynarodowym spełniające limity określone w Dyrektywie Rady 96/53/WE [1] zmienionej Dyrektywą 2002/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. A wiec nacisk na drogach w Polsce na osie powinien wynosić 11,5 tony.

Tak się jednak nie stało. Nasze drogi tylko częściowo zostały dostosowane do nacisku 11,5 tony, podczas gdy w większości dopuszczalny nacisk nie przekracza 10 ton.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!