| Autor: redakcja1

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2019 r.

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w 2019 roku uprawy ozime przezimowały lepiej niż w roku poprzednim, praktycznie bez poważniejszych strat.

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2019 r.
Przebieg warunków agrometeorologicznych w czasie tegorocznej zimy był korzystny dla zimujących roślin. Krótkotrwałe spadki temperatury, przy czym lokalnie do -22°C przy gruncie i silne wiatry występujące przy niewielkiej pokrywie śnieżnej nie zagrażały zimującym oziminom, tylko lokalnie powodując częściowe wysmalanie odkrytych roślin. Obszary upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są nieznaczne.
 
Oceniając stan upraw można stwierdzić, że są one raczej w dobrej kondycji. Pewne zastrzeżenia można mieć odnośnie stanu roślin na plantacjach w obniżeniach terenowych, na których wczesną wiosną miejscami pojawiły się zastoiska wodne po dość szybkim roztopieniu śniegu.
 
Na przeważającym obszarze kraju wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się pod koniec II dekady marca, a sprzyjające warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie wiosennych prac polowych. W drugiej połowie marca, a na sporej powierzchni kraju dopiero pod koniec marca przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz sadzenia ziemniaków. Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin, ale lokalnie obserwowano już nadmierne przesuszenie wierzchniej warstwy gleb.
 
W I połowie kwietnia wystąpił wzrost temperatury, który przyczynił się do gwałtownego przyspieszenia siewów roślin jarych, ich wschodów oraz wegetacji ozimin. Obserwowano także przyspieszenie wegetacji na trwałych użytkach zielonych zwłaszcza tam gdzie warunki wilgotnościowe gleb pozwoliły na wczesne zastosowanie nawożenia mineralnego. Pod koniec I dekady kwietnia zaobserwowano rozpoczęcie kwitnienia drzew i krzewów owocowych oraz roślin na plantacjach jagodowych. Do końca kwietnia nie zaobserwowano przemarznięcia pąków i kwiatów na drzewach i krzewach owocowych.


Tagi:
źródło: