ARiMR terminowo wypłaciła dopłaty bezpośrednie za 2011 r.

Ponad 14,1 mld złotych wypłaciła do 29 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich za 2011 r. Pieniądze te trafiły na konta bankowe 1,34 mln rolników, którzy wiosną ubiegłego roku złożyli w biurach powiatowych ARiMR wnioski o taką pomoc. Na realizację płatności bezpośrednich za 2011 r. ARiMR miała ok. 14,5 mld zł i zgodnie z unijnymi przepisami powinna wypłacić co najmniej 96% tej kwoty do 30 czerwca 2012 r. Przekazana rolnikom w tym terminie kwota jest wyższa niż wynikająca z unijnego prawodawstwa, wynosi bowiem ponad 97% dostępnych środków, co oznacza, że ARiMR w terminie zrealizowała dopłaty bezpośrednie za 2011 r.

ARiMR terminowo wypłaciła dopłaty bezpośrednie za 2011 r.

W Polsce złożono najwięcej wniosków o dopłaty bezpośrednie spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. 80% środków na ich realizację pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 20% sfinansowane zostało z budżetu krajowego. Wysokość płatności bezpośrednich, które otrzymali rolnicy za 2011 r. była wyższa niż ta, którą dostali za 2010 r. Wynika to ze zwiększenia koperty finansowej na te płatności oraz korzystniejszego kursu wymiany euro na złotówki, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny 30 września 2011 r., zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2011 rok. Kurs ten wynosi 4,4050 złotych za euro, podczas gdy w 2010 roku wynosił on 3,9847 zł za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W stosunku do roku 2010 kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie jest wyższa o około 1,5 mld zł.
 

Stawki poszczególnych rodzajów płatności bezpośrednich za 2011 r. zostały opublikowane na początku listopada 2011 r. w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wynoszą:

 • 710, 57 zł/ha jednolita płatność obszarowa,
 • 274, 23 zł/ha uzupełniająca płatność podstawowa,
 • 396,14 zł/ha uzupełniająca płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych,
 •  1 476,08 zł/ha uzupełniająca płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r.,
 • 219,53 zł/ha specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych,
 • 410,89 zł/sztukę płatność do krów,
 • 103,05 zł/sztukę płatność do owiec,
 • 56,00 zł/tonę płatność cukrowa,
 • 173,33 zł/tonę oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów),
 • 1 761,99 zł/ha przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich.

Na poszczególne rodzaje płatności bezpośrednich przeznaczone zostały następujące kwoty:

 • jednolita płatność obszarowa -  9 973 452 826,01 zł,
 • uzupełniająca płatność podstawowa - 2 607 566 879,51 zł,
 • uzupełniająca płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych  - 768 709 353,09 zł,
 • uzupełniająca płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. - 3 189 218,45 zł,
 • specjalna płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych
  i motylkowatych drobnonasiennych - 47 572 936,92 zł,
 • płatność do krów - 125 540 865,26 zł,
 • płatność do owiec - 6 607 153,80 zł,
 • płatność cukrową - 702 075 103,52 zł,
 • oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatności do pomidorów) - 26 819 808,19 zł,
 • przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich - 84 576 000,00 zł.

Dopłaty bezpośrednie są jednym z filarów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wprowadzenie takich dopłat prowadzi np. do zrekompensowania rolnikom wysokich kosztów ponoszonych na zakup nawozów czy środków do ochrony roślin, niezbędnych do produkcji rolniczej. Gdyby nie takie wsparcie, ceny produktów rolnych byłyby zapewne znacznie wyższe niż są teraz, a europejskie rolnictwo nie byłoby w stanie konkurować swoimi produktami na światowych rynkach. Wiele gospodarstw rolnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej zapewne by też upadło.
 

Rolnicy na tym samym formularzu wniosku co o dopłaty bezpośrednie, mogli ubiegać się o przyznanie wsparcia ONW, czyli na prowadzenia działalności rolniczej np. na słabych gruntach oraz o płatności w ramach "Programu rolnośrodowiskowego". Obie te dopłaty finansowane są z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Wiosną 2011 r. do biur powiatowych ARiMR rolnicy złożyli nieco ponad 728 tys. wniosków o przyznanie wsparcia ONW oraz ponad 112 tys. wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Do końca czerwca 2012 r. Agencja wypłaciła 1,35 mld zł, rolnikom gospodarującym na terenach ONW, co stanowi 99,8% środków przeznaczonych na realizację tych płatności za 2011 r. Natomiast rolnicy, którzy zdecydowali się wprowadzić w swoich gospodarstwach "Program rolnośrodowiskowy" otrzymali z ARiMR 1,29 mld zł.
 

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych składane są co roku w biurach powiatowych ARiMR w okresie od 15 marca do 15 maja, chyba, że któryś z tych dni jest ustawowo wolnym od pracy, wtedy termin przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, zostaje przesunięty, tak by uwzględnić taki przypadek. Wnioski można składać również przez kolejne 25 dni po tym terminie, lecz wtedy należne dopłaty są obniżane o 1% za każdy roboczy dzień spóźnienia.
 

Departament Komunikacji SpołecznejTagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!