ARiMR uruchamia pieniądze na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK)

10 milionów zł. przekaże Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa współpracującym z nią bankom, na dopłaty do udzielanych w 2013 r. kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK). Pieniądze te będą dostępne od 18 stycznia 2013 r. na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line".

ARiMR uruchamia pieniądze na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK)
Dzięki temu  banki współpracujące z Agencją będą mogły szybciej uruchomić akcję kredytową dla rolników i sprawniej ją prowadzić. O kredyty CSK można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. i Banku PEKAO S.A.

Poniżej komunikat Prezesa ARiMR Zbigniewa Banaszkiewicza w tej sprawie:
Pan Zbigniew Banaszkiewicz, p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych (linia kredytowa o symbolu CSK).
W dniu 18-01-2013 r. na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line" Agencja udostępni współpracującym bankom środki w kwocie 10 mln zł z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów udzielanych w 2013 r.
O kredyt z linii CSK rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. i Banku Pekao S.A.

Z roku na rok kredyty z częściową spłatą kapitału cieszą się wśród rolników coraz większą popularnością. W 2012 r. Agencja  przeznaczyła na dopłaty do tych kredytów 15 mln zł. Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach tej pomocy, udzieliły w sumie 329 kredytów CSK na kwotę 42,62 mln zł. Wartość kredytów udzielonych w 2012 r. była wyższa niż w 2011 roku, gdy banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznały 249 kredytów CSK na kwotę 25,86 mln zł. Agencja zapłaciła wtedy za rolników 5,5 mln zł.

Kredyty CSK, zostały po raz pierwszy wdrożone przez ARiMR pod koniec 2010 roku. Stały się one alternatywą dla już wcześniej wprowadzonych kredytów inwestycyjnych, w wypadku których Agencja płaci za kredytobiorców część  należnego bankom  oprocentowania.    Nowy rodzaj kredytów (CSK) polega na tym, że Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu, a nie należnego bankowi oprocentowania. Linia kredytowa CSK umożliwia Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że nie może to być więcej niż 35% całości otrzymanego kredytu. Tak obliczone wsparcie wypłacane jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie  rolnik otrzymuje - 75% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji, a drugim na koniec okresu kredytowania dostaje  pozostałe 25% w celu ostatecznej spłaty kredytu. Kredyty CSK można zaciągać na okres ich spłaty wynoszący od 5 do 10 lat.

DKSTagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!