Będą pieniądze na inwestycje w nadmorskich portach, przystaniach, miejscach wyładunku, poprawiające m.in. jakość produktów rybnych

Zarządzający portami rybackimi, przystaniami czy miejscami wyładunku ryb, organizacje, grupy lub stowarzyszenia rybaków, czy też osoby które są posiadaczami gruntów leżącej w obrębie portów lub przystani, jak i podmioty do których należy infrastruktura portowa, będą mogli skorzystać z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie kupna urządzeń do wyładunku, sortowania, składowania, sprzedaży, zamrażania lub przechowywania ryb złowionych w wodach morskich, a także ich produktów.

Będą pieniądze na inwestycje w nadmorskich portach, przystaniach, miejscach wyładunku, poprawiające m.in. jakość produktów rybnych
Takie przedsięwzięcia będzie można zrealizować w ramach środka 3.3 "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach" należącego do PO RYBY 2007 - 2013. Wnioski o pomoc należy składać od 20 lipca do 2 sierpnia 2012 r. w oddziałach regionalnych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o wsparcie. Termin oraz zasady udzielania dofinansowania na "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach" podał do publicznej wiadomości  Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej 3 lipca 2012 r. za pośrednictwem dziennika "Rzeczpospolita" oraz portalu internetowego ARiMR.
 

Pełna lista przedsięwzięć, które można dofinansować w ramach "Inwestycji w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach" jest znacznie dłuższa. Obejmuje ona m. in. zakup urządzeń poprawiających warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie środków transportu wewnętrznego np. ciągników, czy też otrzymanie pomocy na operacje zapewniające ochronę i dbałość o środowisko naturalne. W tym przypadku chodzi o wprowadzanie technik lub technologii zapewniających odbiór odpadów ze statków rybackich oraz przekazywanie ich do recyklingu lub unieszkodliwienia.

 

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.
 

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz)i www.minrol.gov.pl w zakładce "PO Ryby 2007-2013".
 

Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl (otwórz) oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.
 

Dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała 78 umów o przyznanie pomocy na "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach" na  łączną kwotę 556 milionów złotych dofinansowania, na podstawie których  zrealizowano płatności na 410 milionów złotych. Pozostała kwota zostanie przekazana na konta bankowe beneficjentów  po zrealizowaniu i rozliczeniu przedsięwzięć. Z takiego wsparcia skorzystały m.in. porty w Kołobrzegu, Szczecinie, Darłowie, Helu czy Ustce.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!