Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można otrzymać z dwóch źródeł.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13. W Polsce działa 336 takich grup.
Jednym z nich są środki finansowe przeznaczone na te działania dostępne w ramach osi 3 PROW 2007 - 2013. Tegoroczne terminy naborów wniosków o przyznanie takiego wsparcia ogłoszone zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w drugiej połowie tego roku, za pośrednictwem portalu internetowego - www.arimr.gov.pl oraz dziennika "Rzeczpospolita". Drugim źródłem takiego wsparcia są środki dostępne w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym drugim przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD).

W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w "Lokalnej strategii rozwoju" (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina"

dolnośląskie

12.12.2011

09.01.2012

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

kujawsko-pomorskie

07.12.2011

29.12.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

kujawsko-pomorskie

05.12.2011

23.12.2011

LGD Gmina Powiatu Świeckiego

kujawsko-pomorskie

14.11.2011

19.12.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Małe Mazowsze"

lubelskie

12.12.2011

30.12.2011

Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem"

lubelskie

12.12.2011

10.01.2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Grupa Łużycka"

lubuskie

12.12.2011

10.01.2012

Lokalna Grupa Działania "Nad Drzewiczką"

łódzkie

30.11.2011

22.12.2011

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER"

łódzkie

23.11.2011

22.12.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina"

małopolskie

12.12.2011

10.01.2012

LGD Korona Sądecka

małopolskie

15.11.2011

14.12.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi"

opolskie

02.12.2011

21.12.2011

Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania

podkarpackie

16.11.2011

15.12.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią"

wielkopolskie

27.12.2011

09.01.2012

Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórz

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!