Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Nowe terminy naborów

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Nowe terminy naborów
W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Lokalna Grupa Działania "Czarnoziem na Soli" kujawsko-pomorskie 15.01.2013 05.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Gotyku" kujawsko-pomorskie 07.01.2013 21.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Nasza Nadzieja" lubelskie 28.12.2012 25.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" lubelskie 07.01.2013 06.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Działaj z Nami" lubuskie 14.01.2013 28.01.2013
Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko łódzkie 19.12.2012 17.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem a Gościbią" małopolskie 31.12.2012 28.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Dolina Karpia" małopolskie 27.12.2012 25.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich" małopolskie 14.01.2013 11.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Między Wisłą a Kampinosem" mazowieckie 10.01.2013 28.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Mińska" mazowieckie 28.12.2012 21.01.2013
Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja "Prowent" podkarpackie 21.12.2012 18.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Kresowi Sąsiedzi" podkarpackie 27.12.2012 24.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" podkarpackie 21.01.2013 06.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Sejneńszczyzna" podlaskie 17.01.2013 15.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Puszcza Knyszyńska" podlaskie 11.01.2013 04.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Biebrzański Dar Natury" podlaskie 31.12.2012 28.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" śląskie 31.12.2012 29.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" świętokrzyskie 14.01.2013 12.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" warmińsko-mazurskie 14.01.2013 08.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Źródło"   18.01.2013 06.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Zaścianek" wielkopolskie 20.12.2012 18.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Solna Dolina" wielkopolskie 02.01.2013 15.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Centrum Inicjatyw Wiejskich" zachodniopomorskie 28.12.2012 17.01.2013
 
 
Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
       
Lokalna Grupa Działania "Kwiat Lnu" dolnośląskie 20.12.2012 18.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Qwsi" dolnośląskie 08.01.2013 28.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Nasza Nadzieja" lubelskie 28.12.2012 25.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem"  lubelskie 07.01.2013 06.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Działaj z Nami" lubuskie 14.01.2013 28.01.2013
Lokalna Grupa Działania -Przymierze Jeziorsko łódzkie 19.12.2012 17.01.2013
Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" łódzkie 02.01.2013 16.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem a Gościbią" małopolskie 31.12.2012 28.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Dolina Karpia" małopolskie 27.12.2012 25.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich" małopolskie 14.01.2013  11.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Mińska" mazowieckie 28.12.2012 21.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Między Wisłą a Kampinosem" mazowieckie 10.01.2013 28.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Wspólne Źródła" opolskie 27.12.2012 16.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Kresowi Sąsiedzi" podkarpackie 27.12.2012 24.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Z Tradycją w Nowoczesność"  podkarpackie 10.01.2013  08.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" podkarpackie 21.01.2013 06.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Sejneńszczyzna" podlaskie 17.01.2013 15.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Puszcza Knyszyńska" podlaskie 11.01.2013 04.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Biebrzański Dar Natury" podlaskie 31.12.2012 28.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" warmińsko-mazurskie 17.12.2012 14.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" śląskie 31.12.2012 29.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" świętokrzyskie 14.01.2013 12.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" świętokrzyskie 14.01.2013 08.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Źródło" wielkopolskie 18.01.2013 06.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Zaścianek" wielkopolskie 20.12.2012 18.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Solna Dolina" wielkopolskie  02.01.2013  15.01.2013
Lokalna Grupa Działania "WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju" zachodniopomorskie 27.12.2012 23.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Centrum Inicjatyw Wiejskich" zachodniopomorskie 28.12.2012 17.01.2013
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!