Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.
W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
 
    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" dolnośląskie 14.05.2012 04.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Biłgorajska" lubelskie 07.05.2012 21.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Promenada S12" lubelskie 24.04.2012 18.05.2012
Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem lubuskie 26.04.2012 25.05.2012
Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM" łódzkie 14.05.2012 31.05.2012
Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" łódzkie 04.05.2012 21.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" małopolskie 16.05.2012 01.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" małopolskie 14.05.2012 28.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Klimas" małopolskie 14.05.2012 28.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" małopolskie 21.05.2012 04.06.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem a Gościbią" małopolskie 11.05.2012 29.05.2012
Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 Żywiołów małopolskie 27.04.2012 18.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" mazowieckie 21.05.2012 04.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Zielone Mosty Narwi" mazowieckie 16.05.2012 31.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Zapilicze" mazowieckie 04.05.2012 30.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" opolskie 15.05.2012 06.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Borów Niemodlińskich" opolskie 09.05.2012 31.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia" opolskie 07.05.2012 28.05.2012
Lokalna Grupa Działania Brzeska Wieś Historyczna opolskie 25.04.2012 21.05.2012
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca" podlaskie 07.05.2012 01.06.2012
Stowarzyszenie "Sąsiedzi" podlaskie 02.05.2012 30.05.2012
Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska podlaskie 26.04.2012 25.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Trzy Krajobrazy" pomorskie 21.05.2012 04.06.2012
Powiślańska Lokalna Grupa Działania pomorskie 21.05.2012 04.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Żuławy i Mierzeja" pomorskie 21.05.2012 11.06.2012
Lokalna Grupa Działania Stolem pomorskie 16.04.2012 09.05.2012
Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski pomorskie 16.04.2012 14.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski" świętokrzyskie 21.05.2012 11.06.2012
Lokalna Grupa Działania Białe Ługi świętokrzyskie 07.04.2012 21.05.2012
Stowarzyszenie "Łączy Nas Kanał Elbląski" Lokalna Grupa Działania warmińsko-mazurskie 04.05.2012 18.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" warmińsko-mazurskie 07.05.2012 21.05.2012
Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" wielkopolskie 09.07.2012 23.07.2012
Lokalna Grupa Działania KOLD wielkopolskie 07.05.2012 21.05.2012
Lokalna Grupa Działania Dolina Samy wielkopolskie 07.05.2012 21.05.2012
Lokalna Grupa Działania Wrota Wielkopolski wielkopolskie 07.05.2012 25.05.2012
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zachodniopomorskie 16.05.2012 14.06.2012
Lokalna Grupa Działania Gryflandia zachodniopomorskie 16.04.2012 14.05.2012
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!